Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vips år 1

Skapad 2020-09-09 15:34 i Heby skola F-6 Heby
Vi arbetar med läs och skrivinlärning utifrån ett lustfyllt sätt. Stor vikt läggs vid läsförståelse. (VIPS)
Grundskola 1 Svenska
Du kommer att bekanta dig med 29 olika hundar som bor på Hundhotellet Vov. Med hjälp av alla hundar ska vi träna läs och skrivinlärning

Innehåll

Bedömning, kunskapskrav

Årskurs 1

Kunskapskrav i svenska:


Lässtrategier
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Läsförståelse
Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
Resonera
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Undervisning:

Du kommer att få bekanta dig med arbetsmaterialet VIPS, Vov hundhotell, där vi kommer att träffa olika hundar som bokar in sig på hotellet. Varje hund har en bokstav i vårt alfabet. Du kommer bland annat få en läsläxa varje vecka kopplat till hunden som checkar in på Vov hotell. Vidare så kommer vi arbeta med en arbetsbok, där vi tränar på hur, och var, bokstäverna ska finnas i ett ord men också träna att skriva bokstäver på rätt vis.

Så här beaktar vi det språkutvecklande perspektivet

Före varje bokstavsintroduktion läser en vuxen i en högläsningsbok som handlar om hundhotellet. Innan har vi gått igenom speciella ord som förekommer i texten. På så vis får du god förförståelse inför varje nytt kapitel.

Du kommer att få öva din läs och skrivförmåga, då vi går igenom varje bokstav på ett systematiskt sätt. Du kommer också att träna på att höra var i orden ljuden finns.

Du kommer att kunna skriva ord som är vanliga för dig. Läsa enklare meningar och samtala om och kring texter för att öka din läsförståelse.

Till varje bokstav/hund finns det också en speciell sång. Den sången sjunger vi på svenskalektionerna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: