Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsområden 20/21 - Drakarna

Skapad 2020-09-09 15:48 i Skogsbackens Förskola Fristående förskolor
Förskola
Verksamhetsplanering angående mål för läsåren 2020/2021

Innehåll

På ett glädjefyllt och lekfullt sätt öka barns förståelse för begreppet hälsa inom områdena:
- Rörelse
- Måltidspedagogik
- Fysiskt och psykiskt välmående


Vi kommer arbeta utifrån målområdena arbeta med dessa frågeställningar:
- Vilka metoder och arbetssätt skall användas för att uppnå målen?
- Hur ska arbetet med målen dokumenteras?
- Vad förväntas arbetet leda till och vilka effekter får det?


Rörelse:

Vi kommer att vistas mycket ute på gården och i naturen där barnen tränar sin grovmotorik. Vi strävar efter att återkommande göra hinderbanor, lekar, samarbetsövningar och arbetar medvetet med begreppet rörelse. Vi vill även använda oss av "Balanserade Barn" och deras övningar, material m.m. Då lek och rörelse är ett naturligt inslag på vår förskola vill vi även skapa tillfällen där vi medvetet arbetar och samtalar om vikten av avslappning i form av tex massage och avslappningssagor.

På tisdagar delas barngruppen som är inne på tre varav en grupp i taget har gymnastik/rörelse med Camilla. Vi kommer löpande samtala om och diskutera vad som händer i kroppen när vi tränar/inte tränar, om anatomi som t ex örat, muskler, lungor, hjärta m.m. Detta för att barnen ska få en djupare förståelse för vad som händer i kroppen samt få en djupare begreppsförståelse.

Vi kommer dokumentera barnens lärande genom bilder, text och filmer på Unikum och låta barnen vara delaktiga så mycket om möjligt. Vi ska försöka skapa en dokumentationsvägg för att både barn, vårdnadshavare och pedagoger ska få möjlighet att ta del av vårt arbete.

Vårt förväntade resultat är att barnen ska bli medvetna av vikten av att röra på sig, ta hand om sin kropp samt utveckla sin kunskap om kroppen och dess funktioner. På lång sikt vill vi ge barnen verktyg och strategier som passar varje individ så den i sin tur kan få utlopp för sin energi / rörelsebehov som inte påverkar resterande barngrupp negativt.

 

Måltidspedagogik:

På tisdagar delas barngruppen som är inne på tre varav en grupp kommer följa med Eva ner till köket och hjälpa till med lunchen eller mellanmålet. Vi kommer längre fram börja med månadens grönsak där barnen får stifta en djupare varaktig med en grönsak och dess egenskaper. Vi vill även få in matlagning ute som en fast aktivitet gärna två gånger i veckan, där utegruppen för dagen, i samråd med utepedagogerna och köket, hjälpa till att förbereda maten som ska tillagas och på så vis vara mer delaktiga i matlagningsprocessen.

Vi kommer aktivt diskutera matens betydelse och inverkan på kroppen och vårt mående. Vi märker redan att barnen är medvetna om att kroppen behöver energi för att orka och att man blir trött om man inte äter.

Vi kommer genom alla målområden dokumentera barnens lärande genom bilder, text och filmer på Unikum och låta barnen vara delaktiga så mycket om möjligt. Vi ska försöka skapa en dokumentationsvägg för att både barn, vårdnadshavare och pedagoger ska få möjlighet att ta del av vårt arbete.

Genom att måltidenspedagogik är ett kontinuerligt tema på förskolan och att den genomsyrar stora delar av vår utbildning blir det ett naturligt inslag i barnens vardag. Vi strävar efter att barnen ska få en djupare förståelse för likheter/skillnader mellan den maten vi äter, på ett nyfiket och lustfyllt sätt utveckla en sund och hälsosam relation till mat samt förstå vad som händer med maten i kroppen och slutligen våga testa ny mat. 


Fysisk och psykisk välmående:

Vi tränar dagligen på det sociala samspelet och kamratrelationer genom lekar, samarbetsövningar, samtal och litteratur. Förra året visade barnen ett stort intresse för "Kompisböckerna" och "stopp min kropp", vi vill därför fortsätta arbeta med de böckerna samt ”Vännerna i kungaskogen”. Vårt arbete som närvarande och uppmärksamma pedagoger är av stor vikt i detta målområde då vi måste vara goda förebilder för barnen. Vi pedagoger försöker dela oss och vara närvarande och nära barnen under dagen för att på så vis kunde uppmärksamma konflikter och på barnens nivå göra dem uppmärksamma på sina handlingar, ”När du gör såhär känner jag såhär”

Vi kommer genom alla målområden dokumentera barnens lärande genom bilder, text och filmer på Unikum och låta barnen vara delaktiga så mycket om möjligt. Vi ska försöka skapa en dokumentationsvägg för att både barn, vårdnadshavare och pedagoger ska få möjlighet att ta del av vårt arbete.

På denna förskola behöver vi inte vara kompis med alla, men vi ska visa respekt och hänsyn mot alla samt bli mer medvetna om våra egna handlingar, vilken roll spelar jag i situationen? Vi vill skapa ett klimat där alla individer känner sig sedda, uppskattade, trygga och accepterade för den de är och vill vara. Barnen ska även utveckla en hälsosam relation till sin kropp både fysiskt och psykiskt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: