Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4

Skapad 2020-09-09 15:53 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Lokal pedagogisk planering för svenska i åk 4 HT16/VT17
Grundskola 4 Svenska
I svenskan bedömer vi elevernas förmåga att läsa, skriva och tala. Vi arbetar med läromedlet Simsalabim. Varannan vecka får vi besök från biblioteket för boksamtal, eleverna lånar böcker. Vi arbetar med veckans ord då vi tränar ordförståelse samt stavning.

Innehåll

Syfte och mål med undervisningen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor, tankar samt förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 

Bedömning

 

Följande kommer att bedömas:

 • Förmågan att förstå och tolka texter.
 •  Förmågan att skriva olika slags texter.
 •  Förmågan att läsa med flyt.
 •  Förmågan att kombinera texter med bilder så att texternas budskap blir tydligare.
 •  Förmågan att samtala och framföra egna åsikter.

 

 

Så här bedöms eleven:

 • genom lärarens analys av skriftlig produktion
 • genom lärarens observationer och analyser i samtals-, diskussions- och argumentationstillfällen
 • genom lärarens observation och analys av elevens läsförmåga. (läsa med flyt, läsförståelse och i viss mån läshastighet)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Svenska År 4

LÄSA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du läser ännu inte skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt och har i bland svårt att koncentrera dig. .
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Skönlitteratur och faktatexter
Du visar ännu inte att du har grundläggande läsförståelse och kan göra enkla, sammanfattningar av olika texters innehåll. Du kommer inte alltid i håg det du läst och behöver stöd och hjälp med att svara på innehållsfrågor.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse.
Ordförståelse
Du behöver hjälp med att reflektera över innehållet utifrån egna erfarenheter.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen
Dessutom kan du , utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.

SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter
Innehållet i dina texter är ibland svårt att förstå, strukturen är otydlig och språklig variation saknas. .
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation.
Stavning, skiljetecken och språkriktighet.
I texterna använder du ännu inte grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
Innehåll
De berättande texter du skriver innehåller inte några enkla personbeskrivningar och/eller har ingen riktig handling.
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

TALA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala, framföra åsikter
Du kan ännu inte samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Muntlig redogörelse
Du kan ännu inte förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
Dessutom kan du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: