Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikplanering årskurs 4

Skapad 2020-09-09 15:54 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 9 Matematik
Vi startar med en introduktion av matematikboken och hur den används.Vi börjar med att prata om mönster och hur vi ser dessa. Boken är uppbyggd med sidor som visar målen och olika begrepp. På aktivitetssidan arbetar vi ofta tillsammans men du kommer också få arbeta självständigt. Vi kommer ha repetitions lektioner som sedan avslutas med diagnos.

Innehåll

Matematikplanering årskurs 4

 

Vi startar med en introduktion till matematikboken och hur den används.Vi börjar med att prata om mönster och hur vi ser dessa.

Boken är uppbyggd med sidor som visar målen och olika begrepp.

På aktivitetssidan arbetar vi ofta tillsammans men du kommer också få arbeta självständigt.

Vi kommer ha repetitions lektioner som sedan avslutas med diagnos. 

 

Material;

Grundbok; Prima Formula 4

Litet räknehäfte till grundboken

Stort räknehäfte till läxor

Extra bok; Matematikboken Alfa

På din ipad kommer vi använda olika program som tränar olika färdigheter inom matematik området.Matematikläxor

På måndagen får du en läxa som ska vara färdigt senast på fredagen. Läxan består av ett papper med ett antal uppgifter som redovisas i ett stort räknehäfte.

 

Kapitel 1: Tal och Mönster

 Du kommer få lära dig:

upptäcka mönster i figurer och talföljder 

jämföra och ordna tal efter storlek

läsa av och sätta ut tal på tallinjen

visa hur du gör när du löser problem Kapitel 2: längd och räknesätt

Du kommer att få lära dig:

 • jämföra och mäta längd

 • välja och byta längdenheter

 • addera och subtrahera på olika sätt

 • känna igen händelser som leder till addition och subtraktion

 • välja lämplig metod när du löser problem

Kapitel 3: Tal och enheter

Du kommer få lära dig;

 • jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter

 • jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter

 • använda tal i decimalform

 • avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner

 • visa olika sätt att lösa problem samt bedöma svarets rimlighet

Kapitel 4; Multiplikation och division

Du kommer få lära dig;

 • använda samband mellan multiplikation och addition

 • multiplikationstabellerna upp till 10x10

 • använda samband mellan division och multiplikation

 • beräkna division och multiplikation med stora tal

 • välja sätt att lösa problem och kontrollera svar

 

Kapitel 5; Form och storlek

Du kommer få lära dig;

 • beskriva och använda symmetri

 • uppskatta, jämföra och bestämma vinklars storlek

 • beräkna omkrets och area och visa på samband

 • lösa problem och använda strategier

 

Kapitel 6; Skala och mönster

Du kommer få lära dig;

 • använda skala och längd

 • se samband mellan skala, storlek och mönster

 • använda skala i vardagliga situationer

 • visa sätt att lösa problem och

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: