Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3 - ht 20

Skapad 2020-09-09 16:03 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Lpp och matris för forntiden, jordens uppkomst och t.o.m. järnåldern.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Svenska SO (år 1-3) Teknik
Forntiden

Innehåll

Kursplanens syfte

Arbetet syftar till att eleven ska utveckla förmågan att använda sig av och förklara begreppen jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern på ett enkelt sätt. Vidare ska eleven utveckla förmågan att kunna beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap, vapen och gravar, samt förmågan att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden. Eleven ska också utveckla förmågan att läsa tidslinjer för att skapa sig en kronologisk överblick över historien.

Centralt innehåll

Begrepp

 • istiden
 • forntiden
 • jägarstenåldern
 • bondestenåldern
 • bronsåldern
 • järnåldern
 • metaller: brons, järn
 • gjuta
 • arkeolog
 • tidslinje: dåtid, nutid, framtid
 • flinta
 • redskap
 • verktyg
 • boplats
 • hällristning
 • runskrift

Arbetssätt

- lyssnar på berättelse hur jorden kom till- lär oss vad en tidslinje är och när de olika tidsåldrarna under forntiden var

- läser faktatexter i Forntidsboken 

- ser på film om istiden och gör tankekarta. Vad lärde vi oss av filmen? Vi diskuterar och reflekterar

- läser om spår i naturen från istiden, skriver texter och ritar bilder till

- ser filmer om de olika tidsåldrarna, skriver egna faktatexter utifrån tankekartor och diskussioner

- I ämnet teknik kommer vi att arbeta parallellt med Forntidsteknik

- avslutar med att varje elev får skriva svar på frågor om forntiden

- skriva berättelse utifrån Stenåldern

- skriva faktatext utifrån Stenåldern

- lära oss om människors användning och utveckling av olika material under Forntiden

- lyssna på/läsa berättelser om äldre tiders naturvetenskap

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga:

Att läsa och förstå texter som handlar om stenåldern, bronsåldern och järnåldern och använda dig av innehållet.

Att kunna vilken ordning de olika tidsåldrarna kommer.

Att beskriva och förklara skillnaderna mellan jägarsamhället och bondesamhället.

Att vara aktiv vid genomgångar och gemensamma diskussioner.

Att vara aktiv vid praktiskt arbete.

Att kunna skriva en berättelse och en faktatext

Att kunna använda stor bokstav, punkt, talstreck, frågetecken, utropstecken

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: