Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rosen, Pedagogisk planering undervisning motorik och rörelse ht. 20

Skapad 2020-09-09 15:59 i Bosgårdens förskola/Toralla Mölndals Stad
Förskola
Motorik i ett lekfullt sammanhang

Innehåll

VARFÖR?

I läroplanen står det att ”förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket, 2019, s.13) I tidningen Förskolan nr 3/2020 betonas vikten av rörelse och pulshöjande aktiviteter i förskolan. Den motoriska utvecklingen är som mest intensiv under de första levnadsåren, och det är då vävnader, förmågor, attityder och vanor som ska följa med resten av livet utvecklas. Daglig fysisk aktivitet är även avgörande för barns hälsa och välbefinnande.

 

VAD?

Vi kommer att arbeta med rörelse, pulshöjande aktiviteter, hälsa och välbefinnande. Vi leker ”Kom alla mina kompisar”, ”Som vadå?” med syfte att träna på grovmotoriska rörelser i lekfullt sammanhang, det kan vara till exempel, hoppa på ett ben, smygandes på tå, ”som flygplan” eller något annat som barnen utropar till kompisarn 

HUR?

När vi är utomhus genomför vi både planerande och spontana rörelseaktiviteter där barnen ges möjlighet att dansa, springa, klättra, hoppa, balansera, styrketräna etc. Vi ska vara pedagogiska förebilder genom att själva inta ett fysiskt aktivt förhållningssätt och träna på olika rörelser tillsammans med barn. Ett syfte är att göra barnen delaktiga och ge dom inflytande över planeringen och utformningen av verksamheten och ta tillvara på barnens erfarenheter och intressen. Många barn är redan fysiskt aktiva på fritiden vilket vi kommer hämta inspiration ifrån och ta tillvara på. Vi kommer också att genomföra observationer av barns rörelselekar på förskolan och göra en kartläggning av dessa i syfte att att skapa en bild av vad barnen upplever som meningsfullt och roligt samt vad de behöver för utmaningar för att utvecklas vidare. Vi ger barnen förutsättningar att bygga upp en stark kropp och skapa goda vanor för att hålla sig friska och starka. Enligt tidningen Förskolan nr 3 2020 aktiverar rörelse och frisk luft barnens minnessystem och flera sinnen vilket har positiva effekter på inlärningsprocessen samt ger barnen ökad koncentration och minskad stress. Forskningen visar också att barn som rör sig mycket har mindre sjukfrånvaro

 

Hur ska det dokumenteras?

Hjälpsamma frågor, raderas innan publicering: För vem? Hjälp Vad, vem, hur, varför?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: