Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans bokstav

Skapad 2020-09-09 16:12 i Nya Rydsskolan F-6 Linköping
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Veckans bokstav innebär att vi i klassen arbetar med och lär oss en bokstav i veckan tills vi lärt oss hela alfabetet, både versaler och gemener. Vi övar på bokstävernas namn och ljud.

Innehåll

 


Lektion 1: Bokstavsform och bokstavsnamn

Genomgång av veckans bokstav: 

 • Titta på munbilden Fonomix - hur låter bokstaven och hur gör du ljudet.
 • Lyssna på ord - var hör du bokstavsljudet i ordet, först, mitten eller sist?
 • Visa hur bokstaven skrivs - eleverna spårar i luften med sitt spårafinger.
 • Eleverna jobbar med "regnbågspappret".
 • Handalfabetet

Eleverna:

 • Spåra bokstaven med fingret tills du är förtrogna med skrivsättet
 • Arbeta med arbetsboken "Den magiska kulan"
 • Rita en bild på något som börjar på bokstaven. Skriv något till din bild.
 • Läs bokstavsboken
 • Extra arbete med bokstaven

Titta på “Fem myror är fler än fyra elefanter” om bokstaven. (SVT Play - Öppet Arkiv)    

Lektion 2: Bokstavsarbete

Genomgång av bokstavsljud:

 • Repetition av bokstavens ljud, hur den ser ut och hur man skriver den.

Eleverna:

 • Regnbågspappret
 • Arbetsblad med bokstaven - mängdträning
 • Arbetsboken - Den magiska kulan
 • Skriva och rita saker som börjar på bokstaven/ljudet
 • Läsa bokstavsboken

Lektion 3: Ordbilder

 • Visa veckans ordbild - läs den flera gånger
 • Jobba med ordbilden i magiska kulan

Bildlektion kopplat till bokstav

Varje vecka har vi en bildlektion kopplat till bokstaven.

POW - peek of the week

Varje vecka har vi en lektion som heter peek of the week kopplat till bokstaven.

Skrivning

Skriva på ipad i appen skolstil2 - ordlistor med träning på de bokstäver vi har jobbat med.

Vi övar på att forma bokstäverna i arbetsboken för "Den magiska kulan" samt genom att spåra bokstäver med fingret och med färgpennor = "regnbågspappret".

Uppgifter

 • Spiralorm

 • Arbetsblad

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  SvA  1-3
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  SvA   1

Matriser

Sv SvA
Veckans bokstav

Kunskapskrav i svenska och SVA åk 1-3

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skrivning på dator (iPad)
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator (iPad).
Skrivregler
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter
Ordförråd
Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
Läsning
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Kunskapskrav i svenska åk 1-3

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsförståelse
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: