Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmtrailer

Skapad 2020-09-09 17:20 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet utmanas ni att hitta centrala delar i ett litterärt verk och använda det för att skapa en filmtrailer.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål

Att bekanta er med ett känt litterärt verk och använda denna information till att skapa en sammanfattande berättelse i digitalt format. Du tränar på att förhålla dig till en berättelses uppbyggnad, en handling med inledning och problematik så att filmens budskap blir tydligt i trailern. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du arbetar i grupp där varje medlem har uppgiften att föra arbetet framåt och aktivt delta i idéskapande och process. Tillsammans skapar ni handling och problem för att locka att någon vill se filmen. Ni ska göra en storyboard, replik och manus, rollsättning, ta fram rekvisita, filma och klippa ihop scener.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till.

Den färdiga trailern är bedömningsunderlag och visas för övriga klassen. Bedömningsområden är hur väl ni; fångat verkets centrala delar samt anpassat material till syfte och mottagare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
* Kunskapskrav Svenska år 9

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Språkbruk
* Förstärka innehåll med annat än text
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: