Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text åk 6

Skapad 2020-09-09 16:43 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Argumenterande text
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska skriva en argumenterande text och övertyga läsaren om din åsikt.

Innehåll

 

Innehåll:

Du ska skriva en argumenterande text, där du uttrycker en åsikt och stöder din åsikt med argument. 

Vi kommer att titta på strukturen för en argumenterande text gemensamt för att sedan gemensamt skriva en argumenterande text om att skolan borde förbättra skolgårdsmiljön. 

Därefter blir uppgiften att skriva en egen argumenterande text.

Vi kommer att arbeta med kamratbedömning utifrån en given mall. 

 

Bedömning:

Bedömningen sker utifrån den argumenterande text du skriver, se lärandematris nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text

Bedömning

Utifrån kunskapskrav för slutet av årskurs 6.
E
C
A
RUBRIK
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
skriver en rubrik som berättar något om innehållet i texten.
skriver en rubrik som berättar om min åsikt.
skriver en rubrik som berättar om min åsikt och är lockande, provocerande eller rolig.
INLEDNING
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
skriver en inledning där min åsikt framgår.
skriver en inledning där min åsikt och kort bakgrund framgår.
skriver en inledning där min åsikt och bakgrund tydligt framgår.
ARGUMENT OCH MOTARGUMENT
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
har tre argument och ett motargument som till viss del förklarar min åsikt.
har tre argument som på ett bra sätt förklarar min åsikt och ett motargument som jag på bemöter på ett ganska övertygande sätt.
har tre argument som på ett mycket bra sätt förklarar min åsikt och ett motargument som jag på bemöter på ett mycket övertygande sätt.
AVSLUTNING
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
skriver en kort avslutning som sammanfattar min text.
skriver en kort avslutning som sammanfattar min text och uppmanar läsaren till handling.
SKRIVREGLER
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet - stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet - stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet - stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet - relativt få stavfel som inte stör förståelsen
använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet - stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet - få stavfel
BINDEORD
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
använder mig av enstaka bindeord (För det första, För det andra, för att, eftersom)
använder mig av några olika bindeord (För det första, För det andra, För det tredje, för att, eftersom, dessutom)
använder mig av flera olika bindeord (För det första, För det andra, För det tredje, slutligen, för att, eftersom, dessutom, först, )
Ge kamratbedömning
Du kan ge någon kommentar om innehållet i en kompis text som gör att kompisen kan förbättra sin text.
Du kan ge flera kommentarer om innehållet i en kompis text som gör att kompisen kan förbättra sin text.
Du kan ge flera utvecklade kommentarer och frågor om innehållet i en kompis text som gör att kompisen kan förbättra sin text.
Bearbeta text
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: