Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4-6Eva Eriksson, Vågbroskolan

Skapad 2020-09-09 16:47 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Pedagogisk planering i ämnet bild för elever i åk 4-6.
Grundskola 4 – 6 Bild
Bilder har stor betydelse för hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld. Vi lever i ett samhälle där vi hela tiden möter bilder som vill oss något t.ex. informera oss, påverka oss, underhålla oss eller ge oss upplevelser. Inom bildämnet tränar vi dels att skapa i olika tekniker och använda oss av bild och form för att uttrycka känslor, upplevelser och åsikter - dels att tolka andras bilder från olika tider.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder kan skapas och tolkas.

Arbetssätt

Inom ämnet bild ska du i åk 4-6 utveckla dina kunskaper och förmågor genom att:

- Lära dig om linjer och färger samt olika tekniker och verktyg

- Pröva på blyerts- och kolteckning samt måleri med våta färger så som akvarell, vått i vått mm.

- Pröva på foto och film 

- Skapa egna berättande och informativa bilder samt jämföra olika informativa bilder och deras budskap.

- Återanvända och kommunicera med hjälp av bilder t ex via collage.

- Lära dig ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

- Prova på att framställa digitala bilder 

Undervisning

För att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att skapa och tolka bilder kommer vi på lektionerna i bild att:

- Ha praktiskt arbete där vi provar på olika tekniker.

- Ha genomgångar för att utveckla förmågan att hantera olika begrepp.

- Samtala om de verk vi skapar.

- Se på olika typer av bilder samt prata om konstnärliga inriktningar och konstnärer.

Bedömning

I bild kommer bedömningen att grundas på i vilken omfattning:

- Du kan kommunicera med bilder.
- Du kan använda olika hantverksmässiga tekniker, verktyg och material när du skapar bilder.
- Du kan skapa berättande och informativa bilder.
- Du kan analysera bilder med ord och begrepp som hör till området.

Uppgifter

 • Teckna hand

 • Teckna hand

 • Bokomslag

 • Bokomslag

 • Foto

 • Foto

 • stilleben

 • stilleben

 • Fri digital bild

 • Fri digital bild

 • Musikillustration

 • musikillustration

 • Perspektivteckning

 • Perspektivteckning

 • Valörteckning

 • Skissa, förstora och färglägg

 • skissa, förstora, färglägg

 • Teckna människor

 • människor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: