Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik - Stolsdyna

Skapad 2020-09-09 17:50 i Främbyskolan Falun
Eleven skapar något eget/en stolsdyna i lappteknik. Vi tittar på olika textilier i lappteknik och pratar om hur man tog tillvara på tyger förr i tiden och idag (återbruk). Färger och mönsters påverkan på varandra. Eleven ritar en skiss och en mall, tränar på att arbeta efter en enkel instruktion - planera sitt arbete med hjälp av skiss. Eleverna lär sig också att använda symaskinen och strykjärnet på ett ändamålsenligt sätt. Lär sig olika begrepp, t ex aviga, räta, raksöm, sömsmån, pressa isär sömsmånen.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Du kommer skapa en stolsdyna i lappteknik. Du väljer och kombinerar tyger i olika mönster och färger. Du ritar en skiss, som blir in planering och tränar på att arbeta efter instruktioner. Du lär dig olika vanliga begrepp, såsom aviga, räta och sömsmån. Du lär dig använda symaskinen och strykjärn på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Innehåll

Syfte

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Konkretisering av mål (Mål för arbetsområdet)

 • Du ska kunna använda symaskinen och strykjärnet på ett ändamålsenligt sätt.
 • Du ska kunna trä symaskinen (med viss hjälp).
 • Du ska kunna ställa in raksöm.
 • Du ska känna till begreppen skiss, raksöm, aviga, räta, sömsmån och pressa.
 • Du ska kunna välja tyger till lapptekniken.
 • Du ska kunna rita en skiss till din lappteknik.
 • Du ska kunna rita av och klippa tyg efter mall/mönster.
 • Du ska kunna följa en planering / instruktion.
 • Du ska kunna berätta vad du har gjort.
 • Du ska kunna välja lösningar som leder arbetet framåt och slutföra ditt arbete.

Bedömning

 • Att du kan använda symaskinen och strykjärnet på ett ändamålsenligt sätt.
 • Att du kan trä symaskinen (med viss hjälp).
 • Att du kan ställa in raksöm och zickzack.
 • Att du känner till begreppen skiss, raksöm, aviga, räta, sömsmån och pressa.
 • Att du kan rita en skiss till din lappteknik.
 • Att du kan rita av och klippa tyg efter mall/mönster.
 • Att du kan följa en planering / instruktion.
 • Att du kan berätta vad du har gjort.
 • Att du kan välja lösningar som leder arbetet framåt och slutföra ditt arbete.

Arbetssätt

Du skapar en stolsdyna i lappteknik.

Vi tittar på olika textilier i lappteknik och pratar om hur man tog tillvara på tyger förr i tiden och idag (återbruk).

Färger och mönsters påverkan på varandra.

Du ritar en skiss och en mall, tränar på att arbeta efter en enkel instruktion - planera sitt arbete med hjälp av skiss.  

Du lär dig också att använda symaskinen och strykjärnet på ett ändamålsenligt sätt.

Lär sig olika begrepp, t ex  aviga, räta, raksöm, sömsmån, pressa isär sömsmånen.

Vi pratar om vad man kan göra med lappteknik.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Kopia av Textilslöjd Lappteknik

Rubrik 1

Nivå 1
Godkänt
Nivå 2
Mer än Godkänt
Aspekt 1
Att du kan använda symaskinen och strykjärnet på ett ändamålsenligt sätt.
 • Sl  E 6
Med viss hjälp
Utan större bekymmer
Ny aspekt
Att du känner till begreppen skiss, raksöm, aviga, räta, sömsmån och pressa.
 • Sl
 • Sl  E 6
Kan ett flertal
Kan stort sett alla
Ny aspekt
Att du kan rita av och klippa tyg efter mall/mönster.
 • Sl  4-6
Med viss hjälp
Själv med lite support
Ny aspekt
Att du kan berätta vad du har gjort och skriva en utvärdering
 • Sl  4-6
 • Sl  C 6
Enkla tankar och reflektioner
Mer utvecklade tankar och reflektioner
Ny aspekt
Att du kan välja lösningar som leder arbetet framåt och slutföra ditt arbete.
 • Sl  C 6
Med hjälp av lärare
Nästan självständigt, med viss hjälp av lärare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: