Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8B:Reading a novella called "Lamb to the Slaughter"

Skapad 2020-09-09 20:44 i Tråsättraskolan Österåker
Planering för läsning av skönlitteratur i engelska för åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Engelska
Reading / Writing / Speaking skills weeks 34 - 43. We change the planning for the reading skills as the book seems to be a bit too challenging for few. We can try to go back to it later in the year.

Innehåll

Reading / Writing / Speaking skills weeks 34 - 43.

During the coming weeks, first we will read a novella written by Roald Dahl. It is called Lamb to the Slaughter. Then we will read The Landlady by Roald Dahl.

We will have a reading comprehension test and discuss the story while reading. Focus upon vocabulary as well as put new words in sentences. We will practice writing skills as well.

Good luck!

Sukhy

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9

Matriser

En
Engelska - Läsning skönlitteratur

Läsning

E-nivå
Ny nivå
Ny nivå
Förstå skriven text
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta viktiga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår både helhet och detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Visa förståelse
Du visar förståelse för texten genom att översiktligt redogöra för, kommentera och diskutera innehållet i texten.
Du visar förståelse för texten genom att välgrundat redogöra för, kommentera och diskutera innehållet i texten.
Du visar förståelse för texten genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, kommentera och diskutera innehållet i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: