Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2020-09-09 21:26 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Planering för svenska åk 2: Läsa, skriva, tala och lyssna.
Grundskola 2 – 0 Svenska
Svenska

Innehåll

Mål och syfte

Så här kommer vi att arbeta

LÄSA, SKRIVA, TALA och LYSSNA

Vi tränar läsning och läsförståelse genom att:

 • regelbundet låna böcker på biblioteket
 • ha tyst läsning
 • läsa för varandra
 • läsa olika slags texter och svara på frågor om innehållet
 • ha läsläxa
 • på olika sätt bearbeta texterna från läsläxan
 • få skriftliga instruktioner
 • arbeta med läsförståelse
 • läsa faktatexter som har anknytning till aktuellt tema
 • läsa faktatexter för att skriva egna texter

Vi tränar att skriva genom att:

 • skriva och berätta om egna upplevelser och erfarenheter
 • skriva faktatexter vid temaarbeten
 • skriva bokrecensioner
 • skriva sagor och berättelser
 • skriva till egna / andras bilder
 • arbeta med välskrivning
 • ha gemensamma genomgångar av de vanligaste skrivreglerna
 • arbeta med rättstavning
 • arbeta med språkövningar

Vi tränar att tala och lyssna genom att:

 • ha samling
 • samtala om vardagliga händelser
 • ha genomgångar i olika ämnen
 • redovisa olika arbeten, t.ex. läsläxan
 • ha klassråd
 • ha elevråd
   

Detta ska bedömas

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: