Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattenanvändning i samhället

Skapad 2020-09-10 06:29 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 8 Teknik
Det här området handlar om vad vi människor gör för att göra vatten användbart för oss samt hur vattnet transporteras mellan olika komponenter i samhället.

Innehåll

Vatten är en livsnödvändighet för oss människor och har alltid varit. Vi har gjort det enklare och enklare att få tillgång till vatten. Nu för tiden är det bara att vrida på kranen och så har vi rent drickbart  vatten tillgängligt. Men hur gjorde man förr och räcker vattnet till? I det här området kommer du att lära dig om olika komponenter i samhället som är nödvändiga för att vi ska ha tillgång till rent dricksvatten. Du kommer lära dig om vattenverk, vattentorn och reningsverk och hur dessa för vattnet samman till ett kretslopp vi människor skapat. Du kommer också lära dig om hur vår vattenanvändning nu och vattenrening förr påverkar individ samhälle och miljö. 

 

Avstämning kommer ske i form av ett prov v.43

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  C 9
 • Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  A 9
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: