Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersökningsperiod_2020/2021_Smultron/Blåbär

Skapad 2020-09-10 08:24 i 213251 Förskolan Lillskogen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Älvsjös gemensamma tema för 2020/2021 är Hållbar Framtid Social hållbarhet "Lika-Olika-Unika" möter "Intryck-Uttryck-Avtryck". På Herrängen/Älvsjöskogens förskolor gör vi det genom att vi utvecklar våra demokratiska värden och skapar framtidstro och förundras tillsammans med barnen: Vi bygger relationer på många olika sätt: - Barns sociala relationer och möten med varandra, - Vi pedagoger skapar demokrati i mötet med barnen och i vårt förhållningssätt och på många andra sätt. - Barns möten med en plats (eller flera platser) i uterummet/naturen utgör grunden i vår satsning på utbildning och undervisning utomhus. - När vi möts är språk och kommunikation (verbalt såväl som genom olika estetiska uttryck) relationsskapande. - Barns möten med och relation till material vill vi också lyfta fram som t ex när några barn använder vispar eller tygbitar i sitt undersökande av en plats..(Saker med särskild agens för just dessa barn)

Innehåll

Syfte med förskolans undersökningsperiod:

Vi skapar anknytning och arbetar relationsskapande via ett undersökande kopplat till temat. Vår undervisning utgår ifrån barnens kunskaper och tidigare erfarenheter samt från deras tankar och ideér. Vi låter barnen lära sig i meningsfulla sammanhang där deras egna intressen, motivation och nyfikenhet får utrymme.

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och ideér skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." Lpfö -18 s. 13


Metod:

Vårt arbetslag/grupp väljer ut en plats i uterummet som de vill utveckla tillsammans med barnen och som blir vår speciella undersökningshörna på gården under den här perioden. 

Vi strävar efter att skapa en välkomnande plats som lockar till undersökande och glädje för barnen i vår grupp. Vi vill också skapa en mötesplats som vi kan dela med andra avdelningar och grupper - Den blir vårt bidrag till utvecklandet av vår gemensamma utemiljö. 

Under undersökningsperioden erbjuder vi barnen olika stationer/workshops
Vi arbetar med alla barns relationer, både till varandra och till pedagogerna. 
Vi iscensätter situationer där barnen får möta varandra och materialet.
Under undersökningsperioden är pedagogernas roll att vara interagerande, inlyssnande och nyfikna. 
I våra observationer under undersökningsperioden fångar vi upp barnens tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen
Vi erbjuder barnen rikligt med tillfällen att undersöka det valda temat/spåret - på många olika sätt
Vi skapar möjligheter för barnen att få reflektera över vad de gjort

 

Avdelningens konkreta planering för uppstarten av undersökningsperioden:

 

Det som barnen fått undersöka och det som vi erbjudit barnen:

 

- Undersöka olika naturföremål som löv, stenar, grenar

 

- Balanserat på bänken ute på vår lilla gård

 

- Bygg och konstruktion aktiviteter -  verktyg som lego, kaplastavar, bygga koja med filtar, stolar osv.

 

- Arbetat med  Duplo 

 

- Utforskat vatten med hjälp av olika föremål som både flyter och sjunker

 

- Erbjudit tillgängligt papper och målarfärg på gården

 

- Arbetat med babblarna på ett matematisk och rörelsefyllt sätt -  först gömmer man babblarna och sedan får barnen springa och  efter dem samtidigt som de får öva på olika lägesord :  under, bakom, framför 

 

- Arbetat med play-doo deg i syfte att barnet ska få känna, lukta och skapa med den 

 

- Utforskat våran gård med våran kropp. Hur? Genom att krypa under bänken, hoppa från stenen, krypa på marken, krypa upp tyst för trappan.

 

Vi har valt följande plats på gården:

Rörelseplatser på lilla gården med olika fokusområden som balans, klättring, bollar, reflektion/samling och rörelse/dans/avslappning.

 

Anledningen till att vi fastnade för just denna plats är att:

Vi har observerat barnen vad de intresserar sig för och vad de redan nu väljer att göra på gården och efter det valt olika fokusområden.

 

Inledningsvis planerar vi att erbjuda barnen stationer/workshops på vår plats som vi hoppas ska skapa ett meningsfullt, gemenskapande och roligt sammanhang för barnen.

 

Vi planerar att observera och dokumentera barnens utforskande i stationen/under workshopsen genom att:

Vara närvarande och medforskande, lyssna in, fota och filma. Vi planerar att även sätta upp dokumentationer i utomhusmiljön, skriva ut våra lärloggar från skolplattformen och ha de synliga både ute och inne i hallen.

 

Vi planerar att reflektera tillsammans med barnen om det de upplevt genom att:

Sätta upp dokumentationer samt samtala och tänka tillbaka på vad vi gjort under samlingen samt under samtal under dagen.

Projicera bilder och filmklipp på olika situationer / aktiviteter som barnen har gjort i syfte till att visa det för barnen under våran ”reflektionstid”. Under det momentet ställa frågor som ”Vad hände när vi gjorde så” samt lyssna till barnen vad de själva berättar.

 

 

Innehåll:

Se kopplade lärloggar

Kopplingar till läroplanen

  • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: