Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv & Utevistelse åk 4-6

Skapad 2020-09-10 09:12 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under veckorna 38-39 kommer vi på idrotten att ha Friluftsliv och utevistelse. En del av vårt uppdrag är att se till att alla elever får goda och positiva erfarenheter och upplevelser av friluftsliv. Det gäller allt från kännedom om allemansrätten till val av kläder.

Innehåll

Innehåll

 

Syfte 

Du som elev ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att vistas i utemiljöer och i naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv, samt få kunskap om allemansrätten. Genom att du deltar och är aktiv i teoretiska undervisningar och aktiviteter kring rättigheter och skyldigheter, vilken utrustning man behöver ha med sig vid utevistelser, vilket material som är bäst att klä sig i och kännedom om olika miljöer och säkerheten kring utflykterna. 

Enligt Lgr11 (2020) står det att genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och i naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. 

 

Mål

 • Aktiv och deltar i undervisningen.
 • Berätta vad begreppet lager på lager betyder.
 • Du kan förklara funktionen av olika material samt ge exempel på vad man ska ha på sig vid utevistelse och varför.
 • Kunna genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Kunna ens rättigheter & skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

 

Metod

Vi kommer under vecka 38-39 jobba med Friluftsliv/Utevistelse och Allemansrätten. Vi kommer att varva lite kortare teoripass med uppgifter samt praktiska övningar och lekar. Vi kommer diskutera talesättet "kläder efter väder", eleverna kommer få rita kläder på ett arbetsblad där de ska ge exempel på kläder till de olika lagren och resonera kring valet av kläderna och varför man just valt dem, eleverna kommer få diskutera kring en bild kopplat till allemansrätten, vad man får och inte får göra i naturen, diskutera olika diskussionsfrågor, testa sina kunskaper om allemansrätten i 36-leken som är en praktisk övning utomhus med teoretiska inslag som behandlar allemansrättens grunder. 

 

Bedömning & Dokumentation

Jag kommer att titta på: 

 • Hur aktiv du är under lektionerna.
 • Att du kan berätta vad begreppet lager på lager betyder.
 • Att du kan resonera kring valet av kläderna och varför du valt just dem.
 • Att du vet ens rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 
 • Att du är med och genomför olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Dokumentationen består av anteckningar, teoretiska uppgifter och observationsprotokoll från lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Friluftsliv & Utevistelse åk 4-6

Friluftsliv & Utevistelse åk 4-6

Godtagbara kunskaper Nivå 1
Jag...
Mer än godtagbara kunskaper Nivå 2
Jag...
Mer än godtagbara kunskaper Nivå 3
Jag..
Begrepp, Fakta, Analysförmåga
 • Idh  E 6
Du kan på ett enkelt sätt berätta vad begreppet lager på lager är.
Du kan berätta om de olika lagrens funktion och ger exempel på något material man ska använda och/eller inte använda.
Du kan utvecklat berätta om lager på lagerprincipen och förklara funktionen av olika material samt ge konkreta exempel på vad man ska ha på sig vid utevistelse och varför.
Begrepp
Allemansrätten
 • Idh  E 6
Du kan ge exempel på en rättighet eller skyldighet i allemansrätten.
Du kan ge exempel på ett par rättigheter och/eller skyldigheter i allemansrätten.
Du kan ge flera exempel på både rättigheter och skyldigheter i allemansrätten.
Fakta
Allemansrätten
 • Idh  E 6
Du kan berätta vad allemansrätten är och förstår principen "inte störa, inte förstöra" regeln.
Du förklarar hur reglerna tillämpas och kopplar regeln till plats i naturen.
Du förklarar på ett tydligt sätt hur reglerna tillämpas och kopplar regeln till plats i naturen.
Kommunikativ förmåga
Allemansrätten
 • Idh  E 6
Du använder dig av något relevant begrepp.
Du använder dig av ett par relevanta begrepp.
Du använder flera olika relevanta begrepp.
Aktiviteter
 • Idh  E 6
Kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: