Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Självkänsla i grupp-stjärnan

Skapad 2020-09-10 10:26 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola F – 9
Pedagogisk planering Högadalsskolan, Stjärnan

Innehåll

Syfte: 

Varför? Detta är en ny sammanställning av barn/elever. De behöver utveckla tillit både på individnivå och i grupp. 

2 mindre grupper blir nu en stor grupp, därför är det viktigt att barngruppen blir trygg. Att vi tillsammans blir "Stjärnan".

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att känna tillit till sig själv och andra, 

(Välj någon punkt under syfte i kursplanen)

 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

Rötter och vingar

 • Utveckla självkänsla och goda kamratrelationer
 • Stimuleras att utveckla sina kunskaper och kompetenser tillsammans med sina kamrater 

 

Vad eleven ska lärar sig:

 • Konkreta mål med undervisningen. (ta hjälp av det centrala innehållet).

Att förhålla sig till sig själv och till gruppens gemensamma regler

 • Metoder och genomförande av undervisningen.

Vi kommer ha gemensamma lekar, först i mindre grupp. Där vi jobbar med repekt, delaktighet och turtagning. Vi uppmuntrar eleverna att pröva sina förmågor. 

 

Hur eleven kan visa sina kunskaper:

 • Hur ges eleven möjlighet att visa sina kunskaper.
 • Låt eleverna vara delaktiga och ha inflytande över hur de kan visa sina kunskaper. Se Högadalsskolans plan för elevers delaktighet och inflytande. 

När eleverna känner sig trygga i sammanhanget kommer vi uppmuntrar dem att själva planera, organiserar och utföra egna aktiviteter oavsett miljö.

Utvärdering

 • Hur och när utvärderas undervisningen?

Detta är ett långt och övergripande mål, som kommer sträcka sig minst fram till höstterminens slut. Då först utvärderar vi om vi har uppnått det vi siktade mot och kan sätta upp nya mål, eller om vi måste jobba vidare på det mål vi haft.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: