👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen, djuren och miljön runt omkring oss, år 4

Skapad 2020-09-10 10:46 i Tallbodaskolorna Linköping
Grundskola 4 – 6 Biologi
Det handlar om naturen och djuren runt omkring oss i vårt närområde och i Sverige.

Innehåll

Dessa förmågor kommer du att få utveckla:

I biologin

 • Beskriva och förklara. Din förmåga att kunna förklara och beskriva det vi arbetar med hjälp av det du lärt dig samt kunna använda de ord och begrepp vi lär oss från biologin.

 • Genomföra systematiska undersökningar. Din förmåga att genomföra och dokumentera enkla fältstudier utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar. Din förmåga att jämföra dina och andras resultat.

 • Granska information, kommunicera och ta ställning. Din förmåga att använda kunskaper i biologi för att läsa och förstå texter och information i dessa ämnen från olika källor, prata/skriva om dem och tycka till i olika frågor.

 

Lärmål - målet är att du kommer få lära dig detta:

 

- Att du känner till och kan förklara begreppen

- Att du känner till och berätta om allemansrätten.

- Att du känner till hur man kan sortera och gruppera djur. 

- Att du kan skriva en anpassad text där du använder dina kunskaper i området.

 

Begrepp: kretslopp, nedbrytare, fotosyntes, näringskedja, näringsväv, ekosystem, ekosystemtjänster, biologisk mångfald.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

-          Ha olika genomgångar.

-          Läsa olika texter och se på filmer.

-          Träna på begreppen.

-          Prata och diskutera med exempelvis Concept cartoons.

-          Genomföra enkla fältstudier.

 

Dina kommer att kunna visa dina kunskaper:

-          Under lektionerna.

-          I de två bedömningsuppgifter vi har, ett begreppstest och en anpassad text.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Bi  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Naturen, djuren och miljön runt omkring oss

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Biologins begrepp
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Du behöver träna för att få grundläggande kunskaper i biologi och biologins begrepp gällande djuren, naturen och miljön runt omkring oss.
Du har grundläggande kunskaper i biologi och biologins begrepp gällande djuren, naturen och miljön runt omkring oss.
Du har goda kunskaper i biologi och biologins begrepp gällande djuren, naturen och miljön runt omkring oss.
Du har mycket goda kunskaper i biologi och om biologins begrepp gällande djuren, naturen och miljön runt omkring oss.
Använda kunskaper i biologi och skriva en anpassad textspekt
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du behöver träna på att använda det du kan om allemansrätten och skriva en text som är anpassad till det du ska skriva.
Du kan använda det du kan om allemansrätten och skriva en text som är ganska bra anpassad till det du ska skriva.
Du kan använda det du kan om allemansrätten och skriva en text som är bra anpassad till det du ska skriva.
Du kan använda det du kan om allemansrätten och skriva en text som är mycket bra anpassad till det du ska skriva.