Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht-20 åk8 Svenska TP Ej avlutad

Skapad 2020-09-10 11:05 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Du utvecklar ditt skrivande och läsförståelse samt framför en muntlig presentation om de nordiska språken.

Innehåll

Mål för elev

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift; bearbeta din novell samt genomföra en muntlig presentation. 
 • läsa och analysera skönlitteratur; du läser och diskuterar "Kulor i hjärtat". 
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa

 

Genomförande

Du arbetar med och analyserar de nordiska språken och genomför en muntlig presentation. Du arbetar med ordkunskap. Du utvecklar ditt svenska språk genom att bearbeta din novell. Du läser boken "Kulor i hjärtat" och arbetar med olika frågor kring den. 

 

Bedömning

Se bedömningsmatris

 

Innehåll

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Informationssökning på internet och i böcker 
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser

Sv
Svenska ht-20

---->
---->
---->
Läsa
Du kan välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag samt visa läsförståelse som är... Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med ...
grundläggande flyt
god gott flyt
mycket god mycket gott flyt
Formulera dig och kommunicera i skrift
Du kan skriva olika slags texter samt skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar och berättargrepp som är...
enkla
utvecklande
välutvecklande
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet samt ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett sätt som är
enkelt
utvecklat
välutvecklat
Du anpassar till texttyp och strukturer på ett sätt som är...
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Du följer de språkliga normerna...
i huvudsak
relativt väl
väl
Formulera dig och kommunicera i tal
Du kan förbereda och genomföra muntlig redogörelse som är ...
enkla
utvecklade
välutvecklade
Nordiska språken
Du kan föra resonemang om svenska språkets historia, och likheter/skillnader med närliggande språk som är ..
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Söka information från olika källor och värdera
Du kan söka information samt föra resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans som är...
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: