Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2020-09-10 10:59 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 7 Svenska
Dags att plocka fram din inre författare, för nu är det dags att skriva novell!

Innehåll

Under vecka 39-42 arbetar vi med att skriva novell. Vi tar hjälp av filmer på Studi.se som förklarar strukturen och diskuterar även gemensamt vad som krävs för att skriva en bra novell. Vi läser även novellen Handkraft för att få inspiration och större förståelse för vad det innebär med konflikt.

Såhär arbetar vi:

 • inspiration från studi.se och novellen Handkraft
 • genomgång av novellens innehåll och struktur
 • skapa tankekarta utifrån idé  till novell
 • skriva novell (inlämning första utkast 9/10)
 • ge kamratrespons på novell
 • bearbeta novell utefter kamratrespons samt lärarens respons. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Novell

Skriva novell

Ännu inte godtagbara förmågor
E
C
A
Skriva texter
Din novell har viss språklig variation, ett enkelt sammanhang, och följer till viss del novellens struktur.
Din novell har språklig variation, ett tydlig sammanhang, och följer novellens struktur.
Din novell innehåller en stor variation i språket, ett mycket tydligt sammanhang, och föjer novellens struktur på ett bra sätt.
Berättande texter
I din novell berättar du på ett enkelt sätt om dina karaktärer. Novellens inledning, konflikt och upplösning är enkla och till viss del enkla att förstå och följa med i.
I din novell berättar du på ett ganska tydligt sätt om din karaktärer. Novellens inledning, konflikt och upplösning är tydligt beskriva och enkla att förstå och följa med i.
I din novell beskriver du tydliga karaktärer. Novellens inledning, konflikt och upplösning är dessutom mycket tydligt beskrivna, välutvecklade och det är lätt att följa handlingen.
Ge respons
Du kan ge enkla omdömen på en kompis novell gällande innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade omdömen på en kompis på novell gällande innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge mycket utvecklade omdömen på en kompis novell gällande innehåll och uppbyggnad. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Bearbeta
Med hjälp av en kompis respons kan du göra enkla förbättringar av din egen novell, främst gällande språk.
Med hjälp av en kompis respons kan du göra förbättringar av din novell som gör den tydligare både gällande språk och innehåll.
Med hjälp av en kompis respons kan du göra flera förbättringar av din novell som gör den tydligare gällande språk, innehåll och gestaltningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: