Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-09-10 11:24 i Tallbodaskolorna Linköping
Grundskola 2 Historia SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med människans första historia som kallas för forntiden. Forntiden brukar delas in i olika åldrar: Istiden, Jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vilka skillnader och likheter kan vi se? Vilka förändringar har skett och hur har de påverkat det liv vi lever idag?

Innehåll

Du ska utveckla förmågan att:

- förstå hur människor hade det under forntiden.
-tolka en tidslinje.
-jämföra och se skillnader mellan olika tidsepoker.
- förstå och resonera kring hur människor har levt i olika tider.
-förstå hur människan har påverkat landskapet och miljön runt omkring oss.
-förklara varför människor har bott på olika platser.
- förstå och kunna använda begrepp om forntiden.

Du kommer att få möjlighet att:

- se filmer
- läsa faktatexter på egen hand, parvis och gemensamt.
- samtala och diskutera.
- lyssna på genomgångar.
-Skriva faktatexter, göra bilder och skapande arbeten.
- leta efter fakta på egen hand med hjälp av dator, Ipad.

Det här kommer vi bedöma:

- Om du kan tidsordna de olika tidsåldrarna.
- Hur väl du kan använda ämnesspecifik begrepp och uttryck.
- Hur du kan läsa och förstå och använda dig av innehållet i faktatexter, filmer och upplevelser kring forntiden.
- Om du kan redogöra i grova drag för människors levnadsvillkor under de olika tidsepokerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Hi SO
Forntiden

Bedömningsmatris för istiden och forntiden

Insats krävs
Når ej ännu kunskapskraven
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tidslinje
Jag behöver stöd för att kunna rita och förklara vad en tidslinje är.
Jag kan förklara vad en tidslinje innebär och kommer själv ihåg några avgörande händelser.
Jag kan med god säkerhet förklara vad en tidslinje innebär och på egen hand rita och förklara de viktigaste händelserna.
Namnge tidsepokerna
Jag behöver stöd för att namnge de olika tidsepokerna Istiden, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan namnge tidsepokerna Istiden, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern, samt förklara några utmärkande drag för var och en tidsepok.
Jag kan med god säkerhet namnge de olika tidsepokerna Istiden, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern och redogöra för de utmärkande dragen.
Människors levnadsvillkor, samt samhällsförändringar
Jag behöver stöd för att redovisa om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag kan redovisa om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag kan med god säkerhet redovisa om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Historiska källor
Jag behöver stöd för att berätta hur vi kan se spår från forntiden.
Jag kan berätta om några spår som vi kan se från forntiden.
Jag kan med god säkerhet berätta hur vi kan se spår från forntiden och förklara hur de har bildats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: