Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mötet med estetiska uttrycksformer

Skapad 2020-09-10 12:36 i Förskolan Nyckelpigan Förskolor
Förskola
Genom skapandet ger vi barnen möjlighet att prova på nya uttrycksformer och uttrycka sig genom målning, konstruktion, dans, musik.

Innehåll

Syfte
Vi vill skapa situationer där barnen ges möjlighet att prova på nya uttrycksformer. Varje barn ska få möjlighet att uttrycka sig utifrån sin förmåga.

Mål
Vi ska sträva efter att miljöerna och aktiviteterna på förskolan ökar barnens medvetenhet kring olika material och arbetssätt. Barnen ska få möjlighet att skapa tillsammans som grupp och som individ med strävansmålet att de ska inspireras och lära sig av varandra. 

Aktivitet
-
Lera
- Målarfärger 
- Måla med olika redskap och föremål
- Vattenfärger
- Pennor, kritor
- Dans
- Sång

Utvärdering
Utvärdering sker löpande med observationer, där vi bland annat använder oss av spaltdokumentation. Pedagoger reflekterar tillsammans över observationer och dokumentation. Vi använder oss av lärloggar på Unikum både på grupp- och individnivå.

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: