👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfabetet

Skapad 2020-09-10 12:50 i Björkås särskola Ludvika
Ett arbete om bokstäver, alfabetet och alfabetisk ordning.
Grundsärskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Som första arbetsområde i svenska ht 2020 ska vi repetera alfabetet och träna på alfabetisk ordning. Vi övar handstil och att skriva på chromebook.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

För att kunna läsa, skriva och hitta information så bra som möjligt behöver du vara säker på alfabetet och hur det används. Att vara väl bekant med alfabetet och hur det fungerar hjälper dig också att träna upp en bra stavning.

Nu ska vi arbeta med alfabetets bokstäver, alfabetisk ordning, vokaler och konsonanter. Vi ska också träna handstilen samt att hitta bokstäver och tecken på cromebookens tangentbord.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi repeterar alfabetet muntligt och skriftligt på olika sätt genom att t ex sortera bokstavsbrickor, rabbla muntligt, skriva för hand och på chromebook. 

Du får öva/repetera alfabetet och alfabetisk ordning i övningar på Skolplus och genom att jobba med arbetsblad.

Vi använder oss av våra chromebooks och övar på att hitta på tangentbordet med hjälp av t.ex. Elevspel.

Vi kommer att göra några handstilsövningar.

 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna alfabetets bokstäver i rätt ordning. 
Du ska kunna skriva alfabetets bokstäver med läslig handstil efter din bästa förmåga och digitalt på din chromebook.

Du ska lära dig vokalerna och att alla övriga bokstäver kallas konsonanter.

Du ska känna till hur man sorterar ord i alfabetisk ordning utifrån första bokstav, samt om det behövs utifrån andra, tredje osv.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du kan genom att delta aktivt i arbetet, göra dina övningar samt genom att göra några små 
uppgifter för bedömning. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med visst flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan med flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 6