Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss argumentation och skriver insändare.

Skapad 2020-09-10 14:22 i Da Vinciskolan Ale
Vi kommer att lära oss att skriva insändare. Vi lär oss vad som är typiskt för genren, läser insändare och skriver egna. Samt lär oss vad argument och åsikter är och var man hittar dessa texter.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Det finns många olika texttyper. Du ska nu få lära dig är att skriva insändare. I en insändare argumenterar man för sin åsikt. Vi kommer att lära oss om teser och argument och vi kommer att börja med att läsa insändare och diskutera hur de är uppbyggda. Ni kommer skriva en insändare samt ge varandra respons på era klasskamraters insändare.

Innehåll

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

-hur du formulerar dig då du skriver
-hur du anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
-hur väl du ger respons på texter

Under lektionerna kommer vi att:

-lära oss om argumentation.

- läsa insändare

-lära oss vad som är typiskt för insändare
-skriva en egen insändare
-ge respons på kamraternas insändare

Ur kursplanen

Uppgifter

 • Skriva Insändare

 • Skriva insändare

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav i svenska - indelade i moment (inkl F)

Skriva

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
F
E
C
A
Eleven kan skriva texter med
med viss språklig variation,
relativt god språklig variation,
god språklig variation,
(forts) där textbindingen är
enkel
utvecklad
välutvecklad
(forts) samt anpassningen till texttyp, språkliga normer och strukturer är
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor. Urvalet är
avgränsat
relativt varierat
varierat
(forts) och för då resonemang om informationen och källornas trovärdighet och relevans som är
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar som är
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
(forts) på ett språk som är
enkelt
utvecklat
välutvecklat
(forts) samt struktur, citat och källhänvisningar är
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Eleven kan ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad som är
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
(forts) och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett
i huvudsak fungerande sätt.
fungerande sätt
väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: