Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 8: Broderi

Skapad 2020-09-10 14:40 i Palmbladsskolan Uppsala
Du får lära dig fritt broderi och de stygn som hör till.
Grundskola 8 Slöjd
Du får kunskaper inom broderi och du ska öva på olika stygn. Vi börjar med att prova Sashiko med enkla förstygn, ett japanskt sätt att brodera. Därefter tittar vi på olika slags broderi och kulturella uttryck och olika sätt att uttrycka sig med hjälp av stygn.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

 • Få historiskt kännedom kring olika typer av broderi och kulturella uttryck.
 • Lära sig olika stygn som används i fritt broderi och om bundet och obundet broderi.
 • Konstruera ett eget broderimönster inspirerat från olika kulturer med start i Sahikobroderi.
 • Dokumentera arbetsprocessen med ord och bild.

Undervisningen

 Elever tränar på olika stygn, med start i enkla stygn. Efter inspiration får eleven designa sitt eget motiv och tillverka sin produkt. Eleven redovisar sin arbetsprocess.

Bedömning

 • Idéutveckling och kreativitet, övervägande av olika möjligheter.
 • Hur väl du kan använda specifika begrepp för fritt broderi.
 • Hur avancerat arbete du gör.
 • Hur du beskriver din arbetsinsats och ditt resultat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjd åk 7-9 Lgr11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idé/Planering
Jag har en idé och berättar om den. Jag behöver stöd med att välja färg och form.
Jag kan rita och visa enkla förslag till slöjdarbeten. I planeringen framgår tydliga färg och stygnval.
Jag använder olika inspirationskällor och ritar förslag till slöjdarbeten. Jag gör det på ett självständigt sätt med en personlig prägel.
Genomförande
Jag kan med hjälp av min lärare prova på olika stygn.
Jag provar på olika stygn och arbetar efter instruktioner och beskrivningar.
Jag arbetar självständigt efter instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar och kan använda tidigare erfarenheter.
Jag genomför ett enkelt arbete där jag provar på olika stygn.
Jag genomför ett utvecklat arbete där jag provar på flera olika stygn.
Jag genomför ett välutvecklat arbete med egen design. Jag visar stor säkerhet med de olika stygnen.
Jag behöver stöd och hjälp för att komma igång på lektionerna.
Jag arbetar med rätt saker på lektionerna och tar hand om mitt arbete.
Jag tar ofta egna initiativ för att leda arbetet framåt. Jag tar stort ansvar för mitt arbete och för helheten i slöjdsalen.
Utvärdering
Jag beskriver enkelt min slöjdprocess i bild och text.
Jag visar min slöjdprocess på ett utvecklat sätt i bilder och med text. Jag kan namnge verktyg, redskap, material och olika stygn.
Jag kan på ett välutvecklat sätt beskriva och förklara min slöjdprocess. Jag kan namnge teknikerna och materialien. Synpunkter kring utseende, funktion och ekonomi finns med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: