Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider, djur och natur

Skapad 2020-09-10 15:00 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Årstider, djur och natur
Grundskola 1 NO (år 1-3)
NO Årstider, djur och natur årskurs 1

Innehåll

 

Mål för eleven

 • Känna till årstider och årstidsväxlingar i naturen.
 • Känna till hur olika djur och växter och hur de anpassar sig till olika årstider.
 • Känna till enkla näringskedjor.
 • Känna till djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Undervisningens innehåll

 • Gemensamma genomgångar och presentationer.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Läsa och skriva enkla faktatexter.
 • Se filmer om olika årstider, djur och växter.
 • Eleverna arbetar enskilt och i grupp.

  

 Genomförande

Förslag:

Följa ett träd under året.

Skriva en faktatext om ett djur i närmiljön (med hjälp av sexfältaren)

SLI: årstidsfilmer.

Arbetsboken PULS.

Skriva årstidsdikter.

Rita/skriva om sin egen favoritårstid och berätta varför.

Arbeta med begrepp som anpassning, föda, näring, ..(hur gör växter och djur just denna årstid kopplat till begreppen) t.ex. dramatisering.

Plantera.

Ett veckodiagram per årstid för vädret: sol, moln, snö, regn, dimma.

Granen - föda för många: larver, korsnäbbar, ekorren, hackspett, skogsmöss (näringskedja)

 

Bedömning

 • Du ska kunna namnge årstiderna.
 • Du ska kunna beskriva en årstidsväxling i naturen.
 • Du ska kunna ge exempel på hur ett djur och en växt anpassar sig till olika årstider.
 • Du ska kunna ge exempel på en enkel näringskedja. 
 • Du ska kunna sortera, gruppera och artbestämma ett djur och en växt.
 • Du ska känna till ett djur och en växt i närmiljön.

Mer än godtagbara kunskaper

Du kan ge flera exempel på något av ovanstående

Vi kommer att bedöma eleverna på ett eller flera av följande sätt:

 • muntligt
 • skriftligt
 • skapande
 • exit-ticket
 • helklass, grupp, enskilt 
  etc

 

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera undervisningen genom att använda oss av elevernas bedömningsunderlag och våra gemensamma reflektioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: