Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3 ABC-klubben

Skapad 2020-09-10 14:54 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Nyckeln till skatten, ABC-klubben. Läsåret 2015-2016.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
ABC klubben Nyckeln till skatten. Genom detta arbetsmaterial får vi följa ABC-klubbens Asta, Bea och Cesar. I årskurs 3 får barnen nys om en försvunnen guldskatt från Vikingatiden. Olika spår leder ABC-klubben allt närmare ett svar på gåtan. Men det är fler personer än dem som är ute efter skatten. Vi kommer även att använda oss av andra kompletterande läromedel under läsåret.

Innehåll

 

Undervisning

- Vi läser läseboken, Nyckeln till skatten, tillsammans i skolan.  Du tränar sedan på texten hemma som läsläxa. 

- Vi tränar på de olika lässtrategierna: göra kopplingar, skapa inre bilder, sammanfatta, förutspå, reda ut svåra ord och ställa frågor till texten.

- Vi arbetar med att läsa olika texttyper enskilt, i par och tillsammans, där vi tittar på texternas specifika drag. 

- Vi tränar på att berätta saker muntligt för varandra genom textsamtal eller muntliga redovisningar.

 

 

Bedömning

Du kommer bedömas:

När du läser högt med lärare eller i par.

När du svarar på frågor till olika typer av texter.

När du deltar i textsamtal eller håller muntliga redovisningar.

 

Konkretiserade mål

Läsa elevnära texter med flyt.

Kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser.

Skriva med tydlig handstil och skriva på datorn.

Förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.

Delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.

Berätta om något du varit med om på ett tydligt sätt.

Kunna diskutera texten och relatera den till egna erfarenheter.

Förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: