Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår stad

Skapad 2020-09-10 15:17 i Forssaängskolan Borlänge
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi får veta mer om några samhällsfunktioner och yrken. Vi kommer också jobba med frågor kring hållbar utveckling. Vi tittar på kartan över Borlänge och lär oss om Borlänges historia.

Innehåll

Tidsperiod: v. 37- 41

Mål: se kunskapskrav nedan.

Så här arbetar vi:

Vi använder oss av materialet SO - boken puls. Vi ser faktafilmer, skriver, samtalar, diskuterar och lär av varandra.

Tankekarta - vad menas med "samhälle"?
Skriva fakta om vårt samhälle Borlänge. Måla vapenskölden.
Karta över Borlänge. Vi ser skolan, vägen till badhuset m.m.
Bilduppgift - en stad.
Ett samhälle, vi läser fakta i SO-boken (s.74-75) och skriver egna faktatexter.
Var tar alla sopor vägen? SO- boken s. 76-77. Samt arbetsblad som hör till.
Diskussion. Vad gör vi hemma som är bra för miljön? Vi skriver i våra arbetsböcker.
Film sli, Gör skillnad, samt musikvideo - gör skillnad.
Om sjukhuset - vi läser fakta i SO- boken (s.78-79) och gör arbetsblad som hör till. 
Filmer, Doktorerna, Drömyrket - läkare.
Om Nyheter/nöje/information. So -boken (s. 80-83) Vi skriver egna faktatexter.
Vi ser under året på "Lilla aktuellt - skola". Ett nyhetsprogram för barn.
Om yrkena polis och brandman. Vi läser Halvan och polisbilen/Halvan och brandbilen - eleverna gör en bilduppgift till.
Mer om kartan, SO- boken (s.84-85) Barnen gör kartor över sina rum. 
Filmer om kartan från sli.se.
Om kartboken, karttecken och väderstreck. SO - boken s. 86-87. stencil om karttecken, samt karta över Borlänge. Eleverna skriver vad de ser på kartan. (Vi kommer att jobba mer med världskartan längre fram)
Borlänges historia samt några byggnader och platser. Vi lär oss vad namnet Borlänge betyder, Om SSAB, Kvarnsvedens pappersbruk, Stora Tuna kyrka, Frostbrunnsdalen och Kupolen. Eleverna skriver till bilder och sätter in i sina SO- häften.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: