Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht år 2.

Skapad 2020-09-10 15:04 i Forssaängskolan Borlänge
Du kommer att få lära dig mer om talen 0-100, tiotalsövergångar, addition och subtraktion. Du kommer också får börja med multiplikation och division.
Grundskola 2 Matematik
Matematik, höstterminen 2020

Innehåll

Tid

Höstterminen 2020

Syfte

Eleverna ska genom undervisningen utveckla sin förmåga att:

-använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen, t.ex addition och subtraktion, eller addition och multiplikation.

-välja och använda lämpliga matematiska metoder t.ex utläsa av en instruktion, bild eller räkneberättelse vilket/vilka räknesätt som kan användas.

Centralt innehåll i matematik

Dessa områden tas upp i undervisningen i matematik under höstterminen 2020.

Taluppfattning och tals användning
Räkneramsan 0-100
Markera tal på tallinjen 0-100
Större än och mindre än,
Positionssystemet med ental och tiotal.
Addition, huvudräkning och uppställning
Subtraktion, huvudräkning och uppställning
Multiplikation med 2, 5 och 10
Samband mellan addition och multiplikation
Tolka textuppgifter och välja räknesätt

Arbetssätt: Hur ska vi jobba?

Materialet vi arbetar med heter Favorit matematik 2A. Arbetsboken finns i två nivåer för att passa olika elever.

 • Vi lyssnar på en ramberättelse kring innehållet och samtalar kring bilder
 • Vi arbetar gemensamt med huvudräkningsuppgifter
 • Vi arbetar med problemlösningsuppgifter kring varje område
 • Vi arbetar med uppgifter enskilt i arbetsboken
 • Vi arbetar med extrauppgifter.

Utvärdering

Vi utvärderar hela tiden under arbetets gång. Efter varje kapitel får eleverna gör en diagnos för att utvärdera vad som behöver tränas mer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: