Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikhistoria skriftlig uppgift

Skapad 2020-09-10 15:45 i Getingeskolan 4-6 Halmstad
Grundskola 7 – 9 Musik
Musik har, är och kommer alltid vara något speciellt för oss alla. Ligga i sängen och lyssna, lyfta vikter och pusha och allt där emellan. Musik har något visst med oss. Vad tycker du om?

Innehåll

PLANERING Musik 

 

MUSIKHISTORIA - MUSIKINTERVJU

 

Uppgift 1: Genomför en intervju med valfri person angående hens personliga förhållningssätt till musik.

Genom att ställa frågor du utformat försök att ta reda på så mycket som möjligt om personens relation till musik.

 

Exempel på frågor:  

- Vad betyder musik för dig?

- Spelar du något instrument?

- Vad är din favorit musikstil, artist, låt?

- Spelar du eller någon du känner något instrument?

 

Redovisa genom att sammanställa innehållet till en skriftlig presentation.

Försök använda korrekta musikaliska termer i din redovisning av musikstilar, instrument etc.

 

Uppgift 2: Välj en musikstil/genré( Hip Hop, Ragtime, Dubstep, Balett, Konstmusik, metal ) eller musikalisk epok(50talet, 60talet osv. Samla så mycket information du kan om ämnet du valt.

Frågor:

Vad är specifikt för genré?

När startade den?

Finns det fler grupper inom genren(rock->hård rock->metal  eller hiphop->rap->trap)

vilka instrument används?

kända artister/utövare inom musikstilen?

 

Redovisa genom att sammanställa innehållet till en skriftlig presentation. Berätta, beskriv, förklara begrepp samt spela upp musikexempel för klassen.

Försök använda korrekta musikaliska termer i din redovisning av musikstilar, instrument etc.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Kopia av Bedömningsmatris i Musik år 7-9 (Kunskapskrav år 9)

Förmåga

F
Eleven har inte nått upp till kunskapsmålen, motsvarar betyget F
E
Eleven uppfyller alla kunskapskrav för E
D
Eleven uppfyller nästan alla kunskapskrav för C
C
Eleven uppfyller alla kunskapskrav för C
B
Eleven uppfyller nästan alla kunskapskrav för A
A
Eleven uppfyller alla kunskapskrav för A
Musiklyssnande och musikhistoria
Eleven behöver utveckla förmågan att urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag.
Eleven kan, i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Eleven kan, i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Eleven kan, i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Resonemang om musik
Eleven behöver utveckla sin förmåga att resonera om musikens funktioner och betydelse.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Instrumentkunskap
Eleven behöver utveckla sin förmåga att urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med reltaivt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: