Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljuslampett

Skapad 2020-09-10 16:02 i Skeda skola Linköping
Grundskola 4 Slöjd
Du ska skapa en ljuslampett med valfri design med minst ett återbrukat material.

Innehåll

Undervisning:

Eleven tillverkar en ljuslampett med sammansättningstekniken synlig skruvning. Eleven får använda max. 45 cm långt virke (15x120mm). Valfri design. Lampetten ska dekoreras med minst ett återbrukat material. Eleven driver en egen ljuskopp i aluminiumplåt som skruvas fast. Ett bildspel visas som inspiration vid uppstart. 

 

Säkerhet kring användandet av pelarborrmaskinen. Eleven ska efter arbetsområdets slut kunna använda pelarborrmaskinen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Säkerhetsavstånd golv, spänna fast arbetsstycket, skyddsglas för, skyddsglasögon på, uppsatt hår, säkerhetsnyckel ström, starta maskinen, dra ner handtaget i lämplig fart samt låta maskinen stanna innan arbetsstycket spänns loss.

 

Instruktioner sker muntligt i början av varje slöjdlektion. Eleven dokumenterar sitt arbete med bild och text i en loggbok med slöjdspecifika begrepp. Eleven ska kunna berätta om sin arbetsinsats och hur resultatet blev. Eleven ska också försöka ge förslag vad nästa steg är.

 

Slöjdord:

Furuvirke, mäta, kapa, figursåg, rasp, fil, slippapper, strykmått, markera, borra, försänka, skruvförsänkare, skruvmejsel, skruva, aluminiumplåt, bänkplåtsax, smärgelduk, drivhammare, drivskål och återbrukat material (glas, aluminumburkar, tidningspapper, kasyler osv.).

Bedömning: 

Slöjdprocessen alla delar:

Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering. 

Elevreflektion i loggboken: 

1. Nu är jag färdig med min...

2. Jag har lärt mig att...

3. Jag har arbetat (hur)...

4. Vad fick du för resultat?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  C 6
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  A 6

Matriser

Sl
Ljuslampett

Rubrik 1

E
C
A
Formge och framställa
Eleven formger och framställer på ett delvis genomarbetat sätt enkla slöjdföremål i olika material och med enkla hantverkstekniker
Eleven formger och framställer på ett genomarbetat sätt enkla slöjdföremål i olika material och med enkla hantverkstekniker.
Eleven formger och framställer på ett väl genomarbetat sätt enkla slöjdföremål i olika material och med enkla hantverkstekniker
Använda verktyg
I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resonera
Eleven beskriver på ett enkelt sätt arbetsprocessen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt arbetsprocessen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven beskriver på ett välutvecklat sätt arbetsprocessen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: