Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Past, present and future

Skapad 2020-09-10 16:02 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Engelska
.

Innehåll

Past, present and future

Lektionsplan för åk 9 , ämne engelska

Förberedd av Marie Therén

Kod till classroom: tvrm57h

SYFTE

Det här avsnittet fokuserar på livet förr och nu och även i framtiden. Du kommer bland annat att få möta olika texter som belyser detta, träna på att diskutera med utgångspunkt i att leva i olika tider och repetera grammatik för att uttrycka olika tidsformer. 

 • Eleverna får möta och träna på att läsa både skönlitterära texter och faktatexter och förstå talad engelska.
 • Träna på att muntligt och skriftligt presentera och diskutera genom att  uttrycka åsikter och argument eller beskriva.
 • Grammatik: Träna på att använda verb i olika tempus (tidsformer)

 

MÅL

 • Ha läst och lyssnat till temats olika texter.
 • Ha tränat läs-, ord- och hörförståelse kopplat till texterna genom att arbeta med uppgifter som berör detta.
 • Muntligt i par/grupp diskutera och använda ord och uttryck för att visa tankar och åsikter.
 • Skriva en text om livet förr utifrån en bild.
 • Göra en skriftlig och muntlig presentation av t ex en historisk händelse, en persons liv, telefonens historia med hjälp av en tidslinje
 • Grammatik: verb i olika tempus (tidsformer.)

MATERIAL SOM KRÄVS

Textboken, dator för att komma åt material i classroom och på internet, penna.

AKTIVITET

Vi kommer delvis att arbeta med texter och uppgifter i What’s up 9 och komplettera detta med annat material som kommer att publiceras i classroom.

Vi har genomgångar i helklass av nya moment och redovisningar av gjorda uppgifter eller vissa läxor. Andra uppgifter redovisas i mindre grupp eller enskilt, t ex vid läxförhör.

Du kommer att arbeta både enskilt och i mindre grupp med uppgifterna kopplat till temat.

BEDÖMNING

Bedömning görs dels under lektionstid vid genomgångar och redovisningar (läxor, gjorda uppgifter och muntliga uppgifter) och dels av inlämnade uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: