Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väpplarna hos Trollsländan

Skapad 2020-09-10 17:19 i Kaplangårdens förskola Bollnäs
Förskola
Vi har valt att prova ett helt nytt arbetsmaterial som heter Väpplarna. Materialet riktar sig emot läroplanen när det gäller att undervisa och inspirera inom språk, matematik, naturvetenskap, teknik och det sociala samspelet.

Innehåll

Nuläge

I vår grupp är det 5 åringar som gör sitt  sista år i förskolans värld och vi förbereder dem inför förskoleklass och kommande skolgång. 

 

 

Mål

Genom att arbeta utifrån läroplanen vill vi skapa trygghet i gruppen och trygga individer genom att visa varandra hänsyn, respekt och bygga förståelse för allas olikheter och likheter.
Vi vill även utveckla de matematiska, naturvetenskapliga, tekniska och språkets olika begrepp.   

 

 

Syfte

Vi vill skapa en trygg grupp och trygga individer samt att ge de grundläggande kunskaperna inom språk, matematik, naturkunskap/teknik och de sociala samspelet. Genom detta skapa en bra grund på ett lekande och lärande arbetssätt inför förskoleklass och kommande skolgång. 

 

Genomförande

Socialt samspeldå kommer vi att arbeta med att stärka barnenssjälvförtroende och att fungera i grupp och bli en del av en helhet. Skapa förståelse för sin omgivning och våra olika kulturella bakgrunder. På så sätt beskriva sig själv och sin familj och att samtala om barns rättigheter.

Matematik - vi kommer arbeta med matematiska begrepp så som sortering, antal, former, mönster och lägesord. Använda oss av räkneramsor, spel och att lära oss om former och lägesbegrepp i vardagen.
Tanken är att alla barn ska delta efter sina förutsättningar och förmågor hela detta läsår.

Naturvetenskap- lära barnen om vår natur och naturens förändringar hur vi människor påverkar vår natur. Lära sig om djur och växtlivet som finns i världen och i Sverige. Genom att använda oss av olika experiment, sånger och att återvinna/sopsortering genom att se och genomföra olika saker på olika sätt.

Språk- genom att använda oss av rim, ramsor, sånger och att använda oss av ord, bilder och att använda oss av ett målande språk på ett lekande och lärorikt arbetssätt.

 

Dokumentation under lärprocessen

Unikum- lärloggar - Förskolläraren och arbetslaget.

Anteckningar- samtal med barnen- Förskolläraren och arbetslaget

Fotografering- av Förskollärarna och arbetslagets och barnen

Barnens eget skapande-Förskolläraren och arbetslaget och barnen

Ansvar

Förskolläraren och arbetslaget.

 

Uppföljning

Vi följer upp och analyserar veckan hur det gått och sammanställer termins vis.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: