👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trolldom i Gamla Stan

Skapad 2020-09-10 18:21 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
För några timmar sedan trodde inte Jack Nilsson på sagoväsen. Nu jagas han genom Stockholm av varulvar, bergstroll och andra skrämmande varelser ur den svenska folktron. Till sin hjälp har han moster Betty och vätten Rurik. Och så trolldomsboken förstås. Boken skrevs av Malin Matsdotter, den sista häxan, innan hon brändes på bål år 1676. Nu, mer än trehundra år senare, använder Jack samma bok för att hitta sina försvunna föräldrar. I detta arbetsområde kommer vi att fortsätta att utveckla vår förmåga att läsa med flyt och inlevelse samt träna vår läsförståelse. Vi kommer också träna på att skriva svar på frågor kring det vi läser samt utifrån egna erfarenheter reflektera kring handlingen i boken.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Läsa texten med ökat flyt och inlevelse.

Använda olika läsförståelsestrategier samt göra textkopplingar.

Skriftligt svara på frågor (på raderna,  mellan raderna och  bortom raderna).

Sammanfatta det vi läser.

Utveckla vår ordförståelse.

Reflektera kring egna erfarenheter utifrån handlingen i boken.

Använda stor och liten bokstav samt skiljetecken när vi skriver.

Stava vanligt förekommande ord.


Hur gör vi/Undervisning?

Du kommer att få:
läsa texten enskilt och tillsammans med kompis/klassen.

träna på att använda olika läsförståelsestrategier samt göra textkopplingar för att utveckla din läsförståelse.

samtala om textens innehåll samt utifrån egna erfarenheter reflektera kring bokens handling.

jobba med att stava samt förklara/beskriva viktiga ord/begrepp i boken.

träna på att använda stor och liten bokstav samt skiljetecken då du skriver svar på frågor.

 

Hur ser vi att du har lärt dig/Bedömning?

Du deltar i våra gemensamma diskussioner om texten vi läser.

Du läser texten enskilt samt tillsammans med kompis/klassen.

Du skriver svar på frågor utifrån bokens handling.

Du visar på förståelse för de ord/begrepp som vi diskuterar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3