Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 4

Skapad 2020-09-10 20:07 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Samhällskunskap åk 4 Ingresstext: En sammanfattande text om området, gärna något som får eleverna nyfikna på området eller med verklighetsanknytning. Varför ska vi arbeta med detta?
Grundskola 4 Samhällskunskap
Utan lagar och regler blir det kaos. I Sverige har vi lagar som talar om för oss vad man får göra och vad man inte får göra. Men hur fungerar det egentligen och vad händer om någon gör något som är fel? Och gör man något olagligt bara för att man gör något fel?

Innehåll

Lag och rätt

 

Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med Sveriges rättssystem. Vi ska reda ut skillnaden på lag, norm och regler. Vi ska även prata om Sveriges grundlagar och olika slags brott, samt vilket straff brotten ger. Vi kommer att prata om polisens roll men även om andra yrken inom rättsväsendet. Du ska även få lära dig vilka konsekvenserna blir för samhället när brotts begås.

 

Vecka: 13-19 

 

Syfte:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

 

Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt.

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

 

Mål:

Du ska:

 • Ha kunskaper om barnkonventionen
 • Kunna berätta om olika slags brott och påföljder
 • Kunna berätta om polisens uppgifter
 • Kunna ge exempel på konsekvenser av brott för samhället
 • Kunna ge exempel på orsaker till att människor begår brott
 • Kunna återge vem som gör vad under en rättegång
 • Känna till allemansrätten
 • Känna till några skyldigheter och rättigheter vi har
 • Känna till Sveriges grundlagar
 • Träna på att ta ställning och motivera din åsikt i frågor kring vad som är rätt och fel
 • Veta skillnaden mellan lagar, regler och normer samt varför dessa behövs i samhället
 • Veta vad som händer när ett brott har begåtts, om man är vuxen eller barn
 • Veta vem som stiftar lagar

 

Arbetssätt:

 • Läsa faktatexter
 • Skriva faktatexter
 • Se på film
 • Spela spel
 • Ha gemensamma diskussioner
 • Grupparbete

Kunskapskrav: Finns under läroplan nedan.

 

Bedömning:

Du kommer att bedömas kontinuerligt utifrån dina faktatexter och ditt deltagande vid diskussioner. Du kommer även att bedömas på ditt deltagande i grupparbetet där ni ska dramatisera en brottsprocess, från brott till dom.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: