Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokratin i Sverige

Skapad 2020-09-10 21:19 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi att titta närmre på de politiska samhällsstrukturerna som finns i Sverige samt hur vi som medborgare kan medverka i och påverka de demokratiska processerna.

Innehåll

Syfte

I arbetsområdet får du utveckla förmågan att: 

- använda ämnesrelevanta begrepp

- se samband inom och mellan olika samhällsstrukturer

- analysera och reflektera kring möjligheter till att påverka inom en demokrati

 

Arbetsformer

- genomgångar

- textläsning

- besvara frågor

- gemensamma diskussioner 

- individuell fördjupningsuppgift

- begreppsträning

 

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 

- kan använda begreppen

- se samband

- kan resonera och analysera kring möjligheten till att påverka i en demokrati

 

Arbetstid och prov/bedömningsuppgift

 

Vi arbetar med "Demokratin i Sverige" under vecka 45-49. 

Prov - vecka 48

Fördjupningsuppgift - deadline i slutet av vecka 49

 

Matriser

Sh
Bedömning "Demokratin i Sverige"

Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Syfte
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
Begreppsförståelse
Du kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar. Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
Se samband
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
Analys
Du har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: