Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2020-09-10 23:18 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
Har du varit i skogen någon gång? Gått mellan de höga träden och klivit på mossan som växer över stenar och trädrötter? Sverige är ett av världens mest skogrika områden. Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog. Du ska få lära dig om olika sorters skog i vårt land, vanliga växter och djur som finns där och hur allting håller ihop i ett ekologiskt system.

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla LGR 11

 

Centralt innehåll LGR 11

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

När du har arbetat med detta område ska du:

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog

 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner

 • känna till namnen på några träd, bär och svampar

 • känna till hur svampar ser ur kunna och kunna ge exempel på varför de är viktiga i skogen

 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen

 • känna till några rovdjur och bytesdjur

 • veta vad människan använder skogen till

 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten

 • Känna till vad en livscykel är, ex fjärilens livscykel

 

Arbetssätt /Metod

Vi kommer att:

- ha gemensamma genomgångar, samtal och diskussioner

- arbeta med läroboken "Koll på NO 4" och svara på frågor

- arbeta enskilt, i par och i grupp

- se på film

- arbeta på bingel.se

- göra besök i naturen

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma

 • din förmåga att visa dina kunskaper i ett skriftligt förhör
 • om du kan arbeta självständigt på lektionerna
 • om du deltar aktivt i samtal och diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Skogen

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Skogstyper
 • Bi  4-6
Du kan namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna i Sverige.
Nedbrytning
 • Bi  4-6
Du vet ordningen i nedbrytningsprocessen i skogen och kan ge exempel på det.
Artkunskap träd
 • Bi  4-6
Du känner igen och kan namnge minst åtta vanliga trädarter. Du känner till någon skillnad mellan en gran och en ek.
Artkunskap
 • Bi  4-6
Du känner igen och kan namnge några växter och djur (rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Svampar
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du kan ge exempel på hur svampar sprids, och kan ge exempel på varför de är viktiga i skogen.
Näringskedjor
 • Bi  4-6
Du vet vad en näringskedja är och kan ge exempel på en sådan
Människan och skogen
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du kan ge exempel på vad människan använder skogen till.
Allemansrätten
 • Bi  4-6
Du kan ge exempel på vad allemansrätten innebär.
Dokumentation - Fjärilens livscykel
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
Du har observerat och dokumenterat fjärliens utveckling i text och bild. Du känner till fjärilens livscykel, - de olika utvecklingsstadier.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: