Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2020-09-11 07:59 i Riala skola Norrtälje
Grundskola 6 Biologi NO (år 1-3)
Utifrån boken "Koll på NO". Arbetsområde: Kroppen. Författare: Annacatrin Hjernquist Klara Rudstedt (2012)

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet är att lära sig hur kroppen fungerar och hur organen samverkar samt hur vi kan ta hand om vår kropp på bästa sätt.

Centralt innehåll

Konkritiserade mål

Du ska utveckla din förmåga att:

 • kunna några av människans organ, dess placering, utseende, funktion och samverkan,
 • beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen med biologiska begrepp
 • använda kunskaper i biologi för att kunna kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
 • beskriva några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas
 • kunna hur du kan påverka din hälsa genom kost, sömn, hygien och motion.
 • diskutera identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

 

Mål: Det här ska du kunna efter att vi arbetat med området kroppen

 • Berätta om matens väg genom kroppen
 • Veta hur vi andas
 • Ge exempel på uppgifter som blodet har
 • Förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans
 • Ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal
 • Förklara kroppens olika begrepp, t.ex. skelettets delar
 • Veta hur kroppens organ fungerar
 • Kroppens reningsverk (lever och njurar)

 

Vi kommer att läsa om:

 • Matspjälkning
 • Andning
 • Blod och hjärta
 • Kroppens reningsverk
 • Våra muskler
 • Skelett
 • Tänder
 • Ålderdom
 • Begrepp

 

Arbetssätt:

 • Läsa ur faktaboken "Koll på NO" kapitel 2.
 • Arbeta enskilt i arbetshäfte om kroppen.
 • Se och diskutera filmer, till exempel film om matspjälkningen.
 • Arbeta i mindre grupper, där ni praktiskt får skapa matspjälkning, skelett, mun med tänder etc.
 • Korsord om kroppen
 • Test/prov på arbetsområdet. Både muntligt och skriftligt.
 •  

Bedömning:

 • Hur du samtalar och diskuterar de olika arbetsområdena
 • Aktivt arbetar i arbetshäftet
 • Aktivt deltar vi de praktiska områdena, till exempel att skapa en matspjälkning
 • Skriftligt och muntligt test/prov
 • Utvärdera och reflekterar kring det vi lär oss
 • Din förmåga att använda viktiga begrepp inom kropp och hälsa och kan beskriva dessa samt se samband mellan dessa.
 •  Din förmåga att resonera och argumentera om hälsa och sjukdom och relatera det till några samband i människokroppen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Människokroppen

Bedömningsmatris för arbetsområdet Människokroppen Vt- 2017

E
C
A
På väg att nå målet
Samtala och diskutera
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Jag ser att du kan utveckla din förmåga att ställa frågor.
Samband i människokroppen
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett väl utvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan utveckla din förmåga att diskutera kring hälsa, sjukdom och pubertet.
Biologiska sammanhang och begrepp
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Jag ser att du behöver utveckla dina kunskaper i biologi.
Förklara och beskriva
Kroppen
Du kan använda vetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, i enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda vetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, i utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda vetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner, i välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.
Du behöver utveckla din förmåga att använda vetenskaplig information. Jag ser att du kan utveckla din förmåga att samtala och diskutera texter.
Kropp och hälsa
Människans organ
Du kan på ett enkelt sätt förklara kroppens olika organ. Delarnas namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara kroppens olika organ. Delarnas, namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
Du kan på ett väl utvecklat sätt förklara kroppens olika organ. Delarnas namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
Du behöver utveckla din förmåga att se samband mellan kroppens olika organ. Dess namn, utseende, placering och samverkan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: