Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pusslet

Skapad 2020-09-11 09:17 i Kungsgårdens förskola Söderhamn
Förskola
Vi har sett att barnen är intresserad av att bygga med olika material. Men mest pussel. Då kom vi på att göra ett stort pussel ( 1,5 gånger 2 meter) som vi satt upp på väggen. Vid varje utflyktstillfälle får barnen hitta en pusselbit där det finns frågor och uppdrag som de ska försöka lösa. Uppdragen och frågorna handlar om hållbar utveckling som ger och lär oss om • Värdegrunden • Matematik • Språk • Naturvetenskap • Teknik • Digitalisering • Miljön • Demokrati • Drama • Kultur Och allt detta sker genom leken och vad barnen är intresserade av.

Innehåll

Nuläge

 

Förutom frågorna och uppdragen som följer med pusslet så lägger vi in frågor som vi ser att barnen behöver i nuläget. Just nu kan vi se att det uppstår viss konflikt i barngruppen som tex. Du får inte vara med.

Barnen tycker att det är spännande och roligt och pratar mycket om det även hemma.

 

 

 

Mål

 

 

Vi strävar att pusslet ska bli färdigt och att barnen får mycket kunskap och inspiration i alla ämnen som pusslet innehåller, och att fungera enskilt och i grupp, nyfikenhet, lust till att leka och lära.

 

Syfte

 

 

Vi vill att barnen ska få förmåga att ta hänsyn till varandra och ett ansvarstagande för både djur och natur. Vi vill att de ska få ett växande intresse för hållbar utveckling.

 

 

 

 

Genomförande

 

Genom lekfulla och spännande uppdrag.

Hela barngruppen 4-5 år deltar.

Tidsplanen ligger över hela läsåret.

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Hela vårat arbete ska dokumenteras genom digitalisering och samtal med barnen.

Anna och Carina ansvarar för dokumentationen. Detta sker 1 gång i veckan i lärloggen och här i planeringen 1 gång i månaden.

Ansvar

Anna och Carina

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar vid varje reflektionstillfälle genom att gå tillbaka och titta i lärloggen och reflektionerna och går vidare med det vi behöver.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: