Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling, matematik, språk och värdegrund

Skapad 2020-09-11 09:20 i Mo förskola Söderhamn
Förskola
Vi kommer att arbeta med projektet Hållbar utveckling under ht-2020 och vt-2021. Där inkluderar vi matematik, språk och värdegrundsfrågor.

Innehåll

Nuläge

Barngruppen består av 9 st 1-2 åringar varav 3 st är nya från augusti. Efter vårens projektarbete märkte vi stort intresse för sopsamlarmonstren och återvinning så detta kommer vi att fortsätta med. Andra aktiviteter som barnen gillar är musik, rörelse och skogsutflykter.


Mål

- Barnen ska utveckla sina kunskaper inom matematik och språk.

- Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att           delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.

- Barnen ska få möjlighet att utveckla ett intresse för naturen samt få kunskap om växter och djur.

- Barnen ska få lära känna sopsamlarmonstren och lära sig om sopsortering/återvinning samt få förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling.

- Barnen ska få förutsättningar att utveckla sina förmågor att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 

Syfte

Vi vill uppmärksamma hållbar utveckling och hur vi tillsammans kan skapa och respektera vår miljö, natur och varandra.

Vi vill också ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling såväl ekonomisk och social som miljömässig. 


Genomförande

Hela barngruppen ska delta under hösten -20 och våren -21

- alla barn ska få gå till återvinningsstationen och slänga skräp kontinuerligt.

- vi plockar upp skräp som vi hittar i naturen

- vi presenterar våra sorteringshinkar med sopsamlarmonstren på, där vi sorterar vårt skräp.

- vi färglägger bilder med ” monstren” på.

- sopbilen! Film, leka, göra, titta när den kommer

- vi använder före Bornholmsmodellen

- språkpåsar

- läsa böcker

- sångstund varje dag

- fokusera på matematiken och språket i alla vardagssituationer tex. måltider och blöjbyten.

- vi använder TAKK-tecken

- skogsutflykter

- vi upptäcker och upplever naturen tillsammans och hjälper barnen att sätta ord på allt vi ser. Där får vi också med matematiska begrepp

- vi använder ”skräp” och naturmaterial i vårt skapande

- spontana och lärarledda rörelser till musik ute och inne

- vi uppmuntrar barnen att vara hjälpsamma, lyssna på och respektera varandra, dela med sig och vänta på sin tur.

- vi uppmärksammar alla positiva handlingar barnen gör för varandra.

 

Dokumentation under lärprocessen

Arbetslaget dokumenterar under projektets gång med hjälp av anteckningar, film och med text och foton i lärloggar i Unikum.


Ansvar

Hela arbetslaget


Uppföljning

Vi reflekterar en gång i veckan i arbetslaget och utvärderat en gång i månaden. I slutet av december utvärderar vi hela terminen. 

Vi reflekterar tillsammans med barnen i olika konstellationer och vid olika tillfällen. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: