Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfabeta

Skapad 2020-09-11 09:37 i Edsviken Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Språkutveckling är grundläggande för att barnen ska kunna lära, förstå och kommunicera med omgivningen. När vi högläser för barnen utökas deras ordförråd och de lär sig knäcka koder mellan olika teckensystem så som bild, gester och språkljud. Vi använder oss av olika material för att bidra till att barnen får ett bredare ordförråd.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut? Ord, begrep och kommunikation och talspråket

 • Varför?För att barnen ska utveckla sina språkliga färdigheter/förstå och kunna kommunicera med omgivningen.

 • Hur ska undervisningen genomföras? Genom olika aktiviteter så som: Högläsning, rim och ramsor, samlingar, sång och flanosagor.

  För att lyckas måste alla barn ha tillgång till språket. Med språket tänker, kommunicerar och lär vi oss. Språket är en del av vår identitet. Språket ger oss möjlighet att bli delaktiga i samhället. Att arbeta språkutvecklande innebär mycket mer än att lära barn läsa och skriva.

  Att arbeta språkutvecklande har ett delat syfte, dels att utveckla barnens alla språk, förmåga att kommunicera men också deras identitet och kulturella tillhörighet.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Vi har iPad  som används som ett pedagogiskt redskap. Tillsammans med barnen tar vi kort och filmar. Dessa använder vi på olika sätt, bl.a. för att tillsammans med barnen dokumentera vårt arbete och reflektera över det.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? för alla barn i gruppen

 

 • Av vem? alla pedagogerna på Haren

 • Vad är målet med undervisningen? Väcka nyfikenhet kring språk och hjälpa barnen sätta ord på sin omvärld.

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: