Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

AMETISTENS UNDERVISNINGSPLAN TELEFONPLANS FÖRSKOLOR 20-21

Skapad 2020-09-11 09:39 i 224551 Förskolan Smeden Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En undervisningsplan beskriver det arbetslaget väljer att fördjupa sig inom genom undervisning. Den kan även vidröra andra viktiga aspekter som behövs lyftas fram i barnens verksamhet. Undervisningsplanen skrivs för att få ett gemensamt syfte, arbetssätt och förhållningssätt och ska utgå från utvalda mål från läroplanen. Lärloggarna ska vara knutna till undervisningsplanen. Genom att skriva en undervisningsplan blir barnens undervisning målstyrt samt utvärderingsbart och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Undervisningsplanen är kartan för den undervisningsresa ni ska göra tillsammans med barnen och vårdnadshavare!

Innehåll

 

JAG, MINA KOMPISAR OCH MATEMATIKEN OMKRING OSS!

Ametistens Undervisningsplan 2020-2021

 

Inledning: I förskolan lär vi oss om världen för att förstå den, erövra den och för att förändra den! Särskilt fokus kommer att läggas på den omsorgsfulla undervisningen genom utforskande. Vi arbetar språkutvecklande genom vi ställer öppna frågor som vi söker svar på tillsammans. VI lyfter och inventerar centrala begrepp och ord i vårt gemensamma projekterande. Vi erbjuder många möjligheter till samtal i mindre grupp. Vi reflekterar tillsammans med barnen och visar nyfikenhet på deras teorier och frågor.

 

 

VARFÖR?

 

Utvärderingen från föregående år visade att vi pedagoger inte tillräckligt synliggjort vårt arbetssätt med matematik. Vi har därför valt att fokusera extra mycket på att framhäva matematik i den vardag barnen möter i förskolan samt att integrera matematik med förskolans andra fokusområden såsom språkutveckling, rörelse och digitalisering.

 

Uppstartsperioden visade att barnen pratade mycket om siffror och antal, och vi ville uppmärksamma dom på att detta är matematik!

 

VAD?

 

Vårt projekt heter ”Jag, mina kompisar och matematiken omkring oss!” Vårt breda fokus är att hitta matematik i olika sammanhang i vår förskolevardag. Att göra detta tillsammans med sina kompisar innebär en social aspekt där kommunikation och språklig utveckling är en viktig del.

 

Höstterminen börjar alltid med att vi att fokusera på att skapa förutsättningar för undervisning. Genom trygghet bygger en gedigen grund. Vi inventerar och analyserar behov och intressen. Vi bygger relationer. Och skapar en gruppgemenskap. Vi arbetar brett med matematik för att så småningom smalna av. Exempelvis; under höstterminen jobbar vi med att hitta matematik och siffror omkring oss. Under vårterminen så smalnar vi av och väljer fokus, exempelvis siffran sju, trianglar eller tung och lätt, stor och liten.

 

HUR?

 

Vi pedagoger anser att matematiken finns runt omkring oss över allt, hela tiden! Vårt pedagogiska arbete går ut på att framhäva matematiken genom att vara närvarande och medforskande pedagoger. Vår reflektion är att matematiken kan lyftas fram spontant i massor av olika sammanhang, exempelvis som matstunden; "Hur många oliver vill du ha?" och "Vill du ha en stor eller liten portion?", som fruktstunden; "Hur många fruktbitar har du ätit?", som samlingen; "Hur många kompisar är här idag?", "Hur många kompisar är sjuka idag?" och "Nu sitter vi i en stor cirkel, nu sitter vi i en liten cirkel!", som pysselstunden där vi lägger pussel, bygger och konstruerar och gör mönster med plusplus, klossar och lego, på skogsutflykten där vi samlar och räknar kottar, stenar och pinnar, ser långa träd och korta blommor, räknar våra steg och ser siffror på skyltar och hus, på gården där vi exempelvis ställer upp sju hinkar, fem spadar och tre sandkakor med mera. 

 

      Vår andra reflektion, förutom att spontant lyfta matematik i olika sammanhang och på så vis fånga upp barnens intresse för matematik, är att vår innemiljö behöver locka barnen till att utforska matematik. Här har bygg och konstruktionsmaterial en viktig roll, samt vårt pysselmaterial i form av exempelvis pussel och plusplus.  Innemiljön ska stimulera barnens intresse för siffror och geometriska former. Här kan man också använda sig av våra digitala verktyg såsom ipad, som erbjuder olika sätt att arbeta med matematik.

 

     Vårt arbetssätt är dels att vid olika tillfällen dela in barnen i små grupper för att så många som möjlighet ska få komma till tals genom att ställa frågor och utforska tillsammans med pedagoger. Vi pedagoger har matematik-samlingar med barnen med specifikt fokus på siffror och vi lyssnar på och sjunger sånger om siffror. Vi pedagoger ställer frågor till barnen som gör att det blir matematik!   

 

 

 

 

Mål – Ett urval från läroplanen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Resultat: Skrivs under vårterminen

                   

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: