Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4

Skapad 2020-09-11 09:39 i Jutarumsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Matematikundervisning i åk 4

Innehåll

Matematik åk 4

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, 
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

På lektionerna kommer vi att träna men hjälp av vår mattebok och på webbsidor. Vi kommer att jobba med problemlösning både enskilt och i grupp. Vi ska också spela spel som handlar om matte. Du kommer att få läxor då du får träna extra på saker vi lärt oss i skolan eller då du skall förbereda dig inför ett nytt område.

Arbetsområdena vi ska arbeta med är

 • De fyra räknesätten och räknemetoder 
 • Problemlösning
 • Längd och omkrets

 

Kunskapskrav 

Kunna lösa matematiska problem utifrån elevnära situationer med hjälp av de fyra räknesätten i talområdet 0-10 000.

Kunna använda minst en fungerande skriftlig räknemetod i alla räknesätt. 

 

Viktiga begrepp att kunna

term, summa, skillnad/differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot

 

Arbetssätt

Föreläsningar och lekar

Mängd- och färdighetsträning med hjälp av bok och digitala plattformar så som Bingel och Nomp.se

Problemlösning i grupp och enskilt

                      

Bedömning

Vi bedömer dina kunskaper genom

Aktiviteten under lektionstid, deltagandet i gruppdiskussioner, skriftliga och muntliga diagnoser, självreflektion samt inlämningsuppgifter och skriftliga reflektioner. 

 

Utvärdering

Under hand utvärderar vi svårighetsgrad och utmaningsnivå för att så många som möjligt skall känna sig motiverade och utvecklas optimalt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: