👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza

Skapad 2020-09-11 09:47 i Runborg Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Matematiken kommer in i mycket vi gör under dagen. Vid matsituationen, påklädnad, när vi går till skogen, när vi tvättar händerna. Vilken ordning görs saker? Hel eller halv? När vi plockar undan efter oss sorterar vi sakerna på rätt plats.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

 •  Vad ska läras ut?
  - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Varför? 
  Syftet är att ge barnen grundläggande matematik. Matematiken är något som genomsyrar mycket av det vi gör under dagen. Vi arbetar med lägesorden framför, bakom, bredvid osv för att ge barnen en förståelse för vad orden betyder och för att barnen ska kunna använda dessa i vardagen. Grundläggande förståelse för siffror då många lär sig räkneramsan men inte innebörden av själva siffran att den står för ett antal. 

 • Hur ska undervisningen genomföras?
  När vi plockar undan sorterar vi sakerna på rätt plats, vi har satt upp bilder på vad det ska vara för saker på olika platser för att underlätta sorteringen för barnen. Vi räknar med barnen dagligen när vi kollar hur många som är här. När vi går till skogen använder vi oss av läges ord på vart i ledet de ska gå. Vid av och påklädnad, lär vi oss vilken ordning vi tar av och på oss kläder. I leken sker också mycket sortering av barnen med klossar bland annat. Det sorteras efter färger och former.


 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Vi pratar om det och låter barnen göra själva och sedan återberätta vad de gjort. Vi ställer frågor och kollar på bilder som barnen får prata om.


 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Barnen på Mimer
   

 • Av vem? 
  Personalen på Mimer

 • Vad är målet med undervisningen?

  Målet är att barnen ska få en förståelse för siffrornas betydelse.
  Lära sig i vilken ordning vi klär på och av oss.
  Förstå innebörden i olika typer av lägesord.
  Se skillnader och likheter mellan saker.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18