Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

preschool-2 -Weather and Seasons/Väder och årstider

Skapad 2020-09-11 11:12 i IPS Älvsborg The International Preschool AB
Förskola
Weather and Seasons

Innehåll

Making observations about the weather and discussing climate are great ways to teach children about science, especially since weather is something children can easily relate to and understand.

Whether it's clear and sunny or rainy and windy outside, weather and climate affect children's lives every day.

Providing children with weather information also gives the opportunity to talk with children about the importance of being on alert when there's a chance of bad weather and knowing what to do if a severe storm or natural disaster occurs.

As a theme we have seen that our children are really interested in Autumn leaves, the changing color of the leaves and going outside.

The goal of the theme is to develop their understanding of the different cycles in nature, and how people, nature and society influence each other. We will do this by doing craft activities that show the things that we see during Autumn and Winter. We will also explore outdoors in order to give the children an understanding of the changes in nature during Winter.

Examples of our planned activities are Autumn leaves collage, messy play with pumpkin, going for a walk in the forest and collect the stuff for child's creativity project. We will also make snowman, snowflakes and experiment the melting snow and ice, etc. Using our Season theme box we will introduce new things into the classroom. We will also sing some Autumn and Winter songs with the children.

Att göra observationer om vädret och diskutera klimat är bra sätt att lära barn om vetenskap, särskilt eftersom vädret är något barn lätt kan relatera till och förstå.Oavsett om det är klart och soligt eller regnigt och blåsigt ute, påverkar väder och klimat barnens liv varje dag. Att ge barn information om väder ger också möjlighet att prata med barn om vikten av att vara vaken när det finns risk för dåligt väder och att veta vad man ska göra om en svår storm eller naturkatastrof inträffar. Som ett tema har vi sett att våra barn verkligen är intresserade av höstlöv, bladens växlande färg och att gå ut.

Målet med temat är att utveckla sin förståelse för de olika cyklerna i naturen och hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Vi kommer att göra detta genom att göra hantverksaktiviteter som visar de saker som vi ser under hösten och vintern. Vi kommer också att utforska utomhus för att ge barnen en förståelse för naturförändringarna under vintern.Exempel på våra planerade aktiviteter är höstlövscollage, rörigt lek med pumpa, gå en promenad i skogen och samla in saker för barnets kreativitetsprojekt. Vi kommer också att göra snögubbe, snöflingor och experimentera med smältande snö och is etc. Med hjälp av vår säsong för temat presenterar vi nya saker i klassrummet. Vi kommer också att sjunga några höst- och vintersånger med barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: