Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Detektivernas Delaktighet och inflytande, Personlig och social utveckling

Skapad 2020-09-11 11:14 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola

Innehåll

Delaktighet och inflytande, Personlig och social  utveckling. Ht 2020 

 Läroplansmål:

"Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation". 


"Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler".


Frågeställning: 

Hur visar barnen delaktighet och samarbete? 

 

Nuläge Augusti/September 2020:

Vi upplever att barnen visar intresse för delaktighet i undervisningen. Vi kan även se att barnen visar ett stort intresse att för att leka
olika former av rollekar i den fria leken, organiserade lekar och samarbetsövningar. Exempelvis leken "Kom alla mina kompisar".

 

 Metod för att uppnå målet

Vi kommer att utgå från barnens visade intressen, samt var vi känner att vi behöver hjälpa och stötta barnen i deras progression inom delaktighet och inflytande samt personlig och social utveckling. I vår undervisning kommer vi att arbeta i mindre och större grupper med fokus på samarbete. Vi kommer även att ha lekgrupper. 

 

Vi kommer att utgå från de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken:

Variation- Barnen kommer att få möjlighet till delaktighet och samarbete på olika sätt, bland annat vid uppdrag och organiserade lekar. 

Inramning - Vi kommer att använda oss av olika dokumentationsmetoder så som foto, film, bild, digitala appar och dyl för att för att uppmärksamma samt återkoppla kring barnens samarbete.

Barn behöver stöttas och utmanas - Vi tillför, berikar samt utvecklar nya kunskaper i vardagen samt i vår undervisning. Vi arbetar i mindre konstellationer för att varje barn ska kunna få det stöd som hen behöver.

Vad innebär att kunna något och utveckla ett kunnande? - Vi dokumenterar nuläge i lärloggar samt följer upp för att se progression i området.  Vi samtalar med barnen när vi återkopplar från tidigare undervisningstillfälle för att sätta ord på samt belysa vad vi gjort samt vad de lärt sig.

Mönster görs synliga - Tydliga rutiner och mönster i barnets värld skapar trygghet. Därför gör vi även samma tydliga struktur på undervisningar med en tydlig början samt ett tydligt avslut.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: