Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2020-09-11 11:43 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap Historia
Många förändringar skedde under medeltiden. Vi kommer att lära oss om medeltiden och om allt som hände då. Riddare, digerdöden, drottning Margareta och Hansan är några saker som vi ska läsa om.

Innehåll

        Detta ska du kunna: 

 • Hur Sverige utvecklades och blev ett land

 • Hur Sverige blev ett kristet land och vilka förändringar det ledde till
 • katolska kyrkan, kloster, påven
 • Några historiska personer som Heliga Birgitta, Birger Jarl, Drottning Margareta
 • Digerdöden, Hansan, de fyra stånden, Kalmarunionen
 • Hur handel och städer växer fram
 • Hur man levde under medeltiden både i staden och på landet
 • använda ord och begrepp om medeltiden

Så här kommer vi att arbeta:

Läroboken Upptäck historia

Anteckna, genomgångar

Se filmer, arbeta i arbetsboken, diskussioner

öva att utveckla våra svar genom att arbeta med orsaker och konsekvenser, likheter och skillnader

Bedömning

Vi kommer att ha läxförhör och prov.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Re
Medeltiden år 5

Medeltiden

Baskunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
KUNSKAPER
KUNSKAPER & FÄRDIGHETER
Du har baskunskaper om om historiska händelser och personer under medeltiden.
Du har goda kunskaper om historiska händelser och personer under medeltiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska händelser och personer under medeltiden.
RESONEMANG:
ORSAKER * Orsaker till samhällsförändringar * Orsaker till människors levnadsvillkor. KONSEKVENSER * Konsekvenser av samhällsförändringar * Konsekvenser av människors levnadsvillkor.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och konsekvenser till detta på ett enkelt sätt. Sverige blir kristet Digerdöden
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och konsekvenser till detta på ett utvecklat sätt. Sverige blir kristet Digerdöden
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och konsekvenser på ett välutvecklat sätt. Sverige blir kristet Digerdöden
JÄMFÖRA:
Jämförelser: - Likheter och - Skillnader mellan Medeltiden, och nutid.
Du kan undersöka hur människor lever har förändrats genom historien. Du kan beskriva hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur människor lever har förändrats genom historien. Du kan beskriva hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur människor lever har förändrats genom historien. Du kan beskriva hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar och diskuterar historia.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar och diskuterar historia.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar och diskuterar historia.
Spår av historien
Du kan visa på spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa på spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa på spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: