👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek och rörelse på Skutan

Skapad 2020-09-11 12:31 i Kvisthamra fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F Idrott och hälsa
Eleverna får en gång i veckan delta i olika lekar och aktiviteter

Innehåll

 

Innehåll

Lek och rörelse

Vid ett tillfälle i veckan får eleverna välja att delta i olika upp styra lekar och andra aktiviteter. Det kan vara på skolgården eller att vi t.ex går iväg till en gräsplan eller liknade. I framtiden tänker vi använda oss utav idrottshallen för olika aktiviteter.

Vad?

Lekar, samarbetsövningar och rörelse.

Fysiska aktiviteter som skapar kunskaper om idrott och hälsa på ett roligt sätt och även som ger en positiv syn på rörelser, friluftsliv och hälsa.

Var och När?

Måndagar på skolgården, idrottshallen eller t.ex. en gräsplan.

Varför?

Lära sig samarbeta med sina klasskamrater.

Utföra de olika grovmotoriska grundformerna (gå, springa, hoppa, åla, krypa, rulla/rotera, klättra, hänga och stödja).

Lära sig regler i lekar.

 

Hur?

Du kommer att få arbeta individuellt eller i grupp för att utveckla din rörelseförmåga och din fysiska förmåga samt vara med och påverka innehållet i följande.

Lekar och övningar för träning av grovmotorik och rumsuppfattning.

Lekar och övningar där vi tränar samarbete.

Rörelser och lekar till musik.

 

Hur ser vi att eleven når målet?

Att man vågar och vill vara med på aktiviteterna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -