Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2020-09-11 13:29 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 1 Svenska
Vi lär oss läsa och skriva!

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

Lgr-11, Del 2, Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

 • Du ska få lära dig alla bokstäver, dess form och ljud.
 • Du kommer att få skriva enkla ord och texter (meningar).
 • Du kommer att få olika skrivuppgifter ex. vi gillar att...., som du löser efter din egen förmåga.
 • Läsa enkla texter

 

HUR?

 • Vi kommer att ha bokstavsgenomgång hur bokstaven ser ut, hur den låter och hur den skrivs.
 • Du får arbeta enskilt på Ipad och/eller bygga ord med bilder och bokstäver där du lyssnar efter bokstavsljuden.
 • Du får skriva listor med ord och sedan skriva meningar om orden. 
 • Du får också olika skrivuppgifter ex. Jag gillar att..
 • Arbetsblad med bokstavsövningar
 • Arbetsmaterial och böcker i olika nivåer

 

VARFÖR?

 • Du ska känna igen alla bokstäver, dess form och ljud. 
 • Läsa enkla texter med flyt.
 • Du kan skriva enkla ord och texter (meningar) på Ipad och med läslig handstil.
 • Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker som du känner till. Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Känna igen bokstäver och dess ljud.
 • Skriva och läsa enkla texter.
 • Stava ord som är vanliga i texter.
 • Bedömningsmaterial LegiLexi.

 

Uppgifter

 • Meningar V.22

 • Meningar v.22

 • Stavning v.21

 • Stavning V.21

 • Stavning V.19

 • Stavning v.17

 • Stavning V.17

 • Rättstavning 210428

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: