Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartor, jordglob och väderstreck.

Skapad 2020-09-11 13:52 i Haverdals byskola Halmstad
Geografi åk 3
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Med hjälp av kartor, jordglob, berättelser, texter och bilder reser vi på en spännande tur för att lära känna värden. Du kommer jobba med hur jorden är indelad i olika världsdelar och hav och lära dig att namnge dessa och andra platser som är viktiga för dig. Du kommer även att jobba med hur barn lever i olika delar av världen.

Innehåll

Detta kommer undervisningen att innehålla:

 • användning av av jordglob och karta
 • högläsning av texter om världen
 • världsdelar, hav och väderstreck
 • människors levnadsförhållanden i olika delar av världen
 • filmer om världen
 • varför människor bor där de gör och varför människor flyttar

Så här kommer vi att arbeta:

 • jämföra karta och jordglob
 • läsa om världsdelarna och världshaven
 • hitta platser på kartan med anknytning till klassen
 • lyssna på högläsning om världen
 • lyssna på sagor från olika delar av världen
 • titta på filmer och bilder

Vad ska jag känna till?

 • namn och läge för världsdelarna och världshav
 • peka ut Sverige och andra länder som är viktiga för mig på en karta
 • känna till begrepp som hav, världsdel, karta och länder 
 • känna till orsaker till att människor flyttar inom och mellan olika länder
 • känna till skillnader i hur barn i andra delar av världen lever 

Detta visar jag genom att:

 • visa på karta var olika världsdelar, världshav  och andra viktiga platser för mig finns samt namnge dessa
 • berätta om hur barn lever på olika ställen i världen och jämföra med hur jag lever
 • vara med och diskutera olika händelser i världen.
 • berätta om varför människor flyttar inom och mellan länder

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  Ge   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: